Bosanskohercegovačka Dijaspora
07-jun-2012

Kako ostvariti svoje biračko pravo

  –              Termini koji se koriste u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine izbjegla lica i lica koja imaju privremeni boravak izvan BiH su termini iz nekog predhodnog perioda i nemaju …

07-jun-2012

Prijava za lokalne izbore 2012. godine za glasanje izvan BiH putem pošte ili u DKP-u

Ukoliko živite izvan Bosne i Hercegovine a ne posjedujete CIPS ličnu kartu BiH ili biometriski pasoš izdat od strane Bosne i Hercegovine i niste nikako glasali do sad, da biste …