Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
26-dec-2018

Borovac i Osmanović: Za djecu iseljenika osigurano online učenje jezika


Portal je usklađen sa Planom i programom za predmete bosanske nastave u osnovnim i srednjim školama za djecu u inostranstvu

Djeca naših iseljenika širom svijeta ubuduće će moći učiti lekcije iz bosanskog, srpskog ili hrvatskog jezika putem interaktivnog web portala. Izradu ovog portala za učenje sva tri službena jezika i oba službena pisma u BiH organizovalo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a danas je vlasništvo nad ovim portalom službeno prenijeto na Ministarstvo civilnih poslova BiH.

– Značaj ovog sporazuma je u tome što mi na ovaj način ispunjavamo obavezu države da osigura osnovno dopunsko obrazovanje za djecu naših iseljenika i da ispunimo obavezu koju smo predvidjeli politikom o saradnji sa iseljeništvom, a to je da prioritete koje su oni zacrtali u vezi sa obrazovanjem, realiziramo na jedan adekvatan način. Upravo su učenje jezika naši iseljenici postavili kao jedan od prioriteta, kada smo radili mapiranje njihovih zahtjeva u deset zemalja u kojima je naše iseljeništvo najbrojnije. Oni žele da putem očuvanja jezika, kulture i tradicije naroda u BiH sačuvaju neraskidivu vezu sa domovinom. Ovo je jedan od instrumenata kojim želimo da se udovolji toj njihovoj želji – kazala je ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac.

Ministar civilnih poslova Adil Osmanović je napomenuo kako ovim prenosom vlasništva neće prestati rad na unapređenju ovog portala. Osim dodavanja novih lekcija iz oblasti jezika, portal će biti obogaćen i predmetima Muzička i Likovna kultura, te Poznavanje prirode i društva.

On je podsjetio da u iseljeništvu djeluje 75 bosanskih dopunskih škola, koje pohađa 3.005 učenika i u kojima aktivno djeluje 121 nastavnik.

– Putem ovog portala učenici će imati priliku da u toplini svog doma, ma koliko kilometara bili daleko od njihove matične države BiH, na jedan maštovit i kreativan način izučavaju jezike i kulturu svoje domovine, te je tako približe, bolje upoznaju i još više zavole. Ovaj novi pristup nastavi, koji je kombinacija vizuelnog i audiovizuelnog načina učenja, obogaćen je mnogim pričama, pjesmama i ilustracijama, koje dočaravaju ljepote bh. pisane riječi i misli, naše tradicije , običaja i kulture – izajvio je Osmanović.

Portal za sada sadrži 184 lekcije, sa više od 400 minuta snimljenog materijala, kao i brojne vježbe i testove. Sadržaj je usklađen sa Planom i programom za predmete bosanske nastave u osnovnim i srednjim školama za djecu u inostranstvu, kojeg je Ministarstvo civilnih poslova izradilo 2005. godine, te sa udžbenikom za dopunsku nastavu za djecu u inostranstvu, od I do IV razrda osnovnih škola, u izdanju ovog ministarstva.

Portalu se može pristupiti putem adrese www.dopunskanastava.mcp.gov.ba, a njegovo korištenje je besplatno.

FAKTOR