SDA Novosti
18-maj-2017

Asocijacija FATMA Vogošća organizovala radionicu o temi “Stigma duševne bolesti”


Općinski odbor Asocijacije “Fatma” Vogošća u okviru svojih redovnih aktivnosti upriličio je još jednu edukaciju za svoje članice. Ovaj put organizovana je radionica o temi “Stigma duševne bolesti”, a sve u cilju da o aktuelnim društvenim temama govore stručne osobe, te da se i na ovaj način pokušaju razbiti predrasude o određenim pojavama u našoj sredini.

Svjesni činjenice da ubrzan životni ritam, teška ekonomska situacija i posljedice proteklog rata, sve više izazivaju stres koji je jedan od glavnih uzročnika fizičkih i mentalnih bolesti, Asocijacija “Fatma” našla je za shodno da progovori i o ovoj temi.

Prisutne članice upoznate su sa uzrocima nastanka, kao i sa simptomima ove bolesti, ali im je voditeljica ove radionice, Ajla Alić, diplomirana medicinska sestra, ukazala na koji način prepoznati određene mentalne bolesti i kako pravovremeno reagovati.

Prema riječima Fatime Išerić, predsjednice Asocijacije “Fatma” Vogošća, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koju provode članice “Fatme” u Vogošći kako bi dale svoj skromni doprinos u edukaciji i osnaživanju žena.

Bitno je naglasiti i to da Općinski odbor Asocijacije “Fatma” Vogošća, osim što organizuje različita predavanja i edukacije, redovno provodi i humanitarne akcije kako bi i na taj način dale doprinos u svojoj društvenoj zajednici.