SDA Novosti
14-maj-2018

Asocijacija FATMA: Tribine: “Zdravlje žene”


Tokom mjeseca aprila i maja 2018.godine Predsjednica Asocijacije „FATMA“ ZDK SDA BiH dr.Selvedina Spahić-Sarajlić, bila je gost predavač na dvije Tribine koje su organozovane kao aktivnosti Asocijacije „FATMA“ SDA Visoko i Asocijacije „FATMA“ SDA Vareš. Naime, Tribine su organizovane u sklopu planskog djelovanja Asocijacije „FATMA“ SDA ZDK a u cilju osnaživanja žene ali i očuvanja njenog zdravlja. Teme obje pomenute tribine bile su „ZDRAVLJE ŽENE“ I „Prevencija karcinoma grlića materice kao i prevencije karcinoma dojke“.

Moderator Tribine u Visokom je bila predsjednica IO Asocijacije „FATMA“ SDA Visoko Lamija Čehajić. Tribina se održala u prostorijama zgrade SDA Visoko ali nakon sto je Predsjednica KO AF ZDK dr.Selvedina Spahić-Sarajlić održala sastanak sa članicama Izvršnog odbora AF SDA Visoko. Na sastanku se iskazalo zadovoljstvo dosadašnjim radom novoizabranog Izvršnog odbora AF SDA Visoko i Predsjednica Spahić-Sarajlić je obećala intenzivniju saradnju i podršku sa kantonalnog nivoa.

Tribina u Varešu bila je u suorganizaciji Asocijacije „FATMA“ SDA Vareš sa Asocijacijom žena SDA Vareš. Moderator je bila općinska predsjednica AF Vareš Alma Kamenjaš kao i Predsjednik OO SDA Vareš, dr.Faruk Operta. Također aktivnom učešću u Tribini su se priključili i Brkić Taiba kao i Amela Čizmo-Kamenjaš, aktivne članice.

Tribine su bile izuzetno posjećene, konstruktivne i korisne prije svega, što je i jedan od ciljeva rada Asocijacije „FATMA“ SDA BiH. Također pored osnovne teme bilo je i govora o položaju žene u društvi kao i očuvanju integriteta bošnjakinje prije svega. Svim Tribinama bila je prisutna, te uzela učešće podpredsjednica Asocijacije „FATMA“ SDA BiH, mr.Emina Babić.