2010-06-22
RVI DODJELILI PRIZNANJE SDA BR?KO DISTRIKTA BiH
U povodu 15 godina djelovanja i rada organizacije RVI Br?ko distrikta BiH uru?eno je specijalno priznanje SDA Br?ko distrikta BiH za nesebi?nu pomo? ovoj organizaciji.

U povodu 15 godina djelovanja i rada organizacije RVI Br?ko distrikta BiH uru?eno je specijalno priznanje SDA Br?ko distrikta BiH za nesebi?nu pomo? ovoj organizaciji. Predsjednik SDA Br?ko distrikta BiH Ahmet Derviševi? se zahvalio na priznanju i obe?ao uspješnu daljnu suradnju.