2010-06-21
Saop?enje za javnost OO SDA Bos. Novi vezano za zlo?in u Eki?ima i Ali?ima
Jucer je poslije komemorativnog skupa u Alicima odrzan sastanak na kojem su ucestvovali muftija Bihacki Hasan ef. Makic....i

Ju?er je poslije komemorativnog skupa u Ali?ima održan sastanak na kojem su u?estvovali muftija Biha?ki Hasan ef. Maki?, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Novi Elvir ef. Vakufac, predstavnik porodica ubijenih Bekir Ali? i potpredsjednik Skupstine op?ine Bosanski Novi Senad Brati? na kojem je dogovorena zajedni?ka suradnja oko procesuiranja ratnih zlo?ina u selima Eki?i i Ali?i.

Naime, dogovoreno je da se ispred Islamske zajednice, Skupštine op?ine i porodica ubijenih upute zahtjevi za urgentno rjesavanje  ovog ratnog zlo?ina i procesuiranje odgovornih za isti.

Vezano za ovaj zlo?in na terenu postoji mnogo konkretnih informacija po pitanju dešavanja i osoba koje su u?estvovale u tome,  rješavanjem ovog slu?aja skinula bi se kolektivna hipoteka, odnosno kolektivna krivica jer svaki zlo?inac ima svoje ime i prezime.