2010-06-15
SDA BR?KO DISTRIKTA BiH JE ODRŽALA ODBOR SDA BR?KO DISTRIKTA BiH
SDA Br?ko distrikta BiH je održala Odbor SDA Br?ko distrikta BiH, kao i sve?anost Asocijacije Žena SDA Br?ko distrikta BiH
SDA Br?ko distrikta BiH je održala Odbor SDA Br?ko distrikta BiH, kao i sve?anost Asocijacije Žena SDA Br?ko distrikta BiH u povodu 20 godina SDA Br?ko distrikta BiH. Utvr?ena je i kadrovska lista za predstoje?e izbore. Tako?er zbog informativne blokade, promovirali smo i svoj bilten, koji je danas predstavljen u tiražu od 2000 primjeraka. Skupu je prisustvovalo 200 žena, ?lanova i simpatizera SDA. Skupu se obratio Predsjednik SDA Br?ko distrikta BiH gosp. Ahmet Derviševi?.