2010-06-15
Potpredsjednik Šepi? jedan od uvodni?ara na ljetnoj školi Vije?a Europe
Potpredsjednik SDA, Senad Šepi?, u?estvovao je na ljetnoj školi za politi?ke studije koju je organizovalo Vije?e Europe u Neumu od 10. – 13. juna.

Potpredsjednik Šepi? jedan od uvodni?ara na ljetnoj školi Vije?a Europe

 

Potpredsjednik SDA, Senad Šepi?, u?estvovao je na ljetnoj školi za politi?ke studije koju je organizovalo Vije?e Europe u Neumu od 10. – 13. juna.

 

Na ovoj školi u?estvovalo je 40 mladih predstavnika politi?kih stranaka, civilnog društva i medija iz cijele BiH, a potpredsjednik Šepi? je bio jedan od uvodni?ara na teme: „Demokratizacija i izbori unutar politi?kih stranaka u BiH, te „Uticaj medija na demokratizaciju politi?kih stranaka u BiH“.

 

Na ovoj ljetnoj školi su, pored potpredsjednika Šepi?a, izlaganja imali i Ms Karoline Ravand, specijalna predstavnica Vije?a Europe u BiH, Zdravko Krsmanovi?, predsjednik Nove Socijalisti?ke partije, Marinko ?avara, potpredsjednik HDZ-a BiH, Zvonko Juriši?, predsjednik HSP-a, te Igor Crnadak
iz PDP-a.