2010-06-14
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Povodom saopštenja SNSD-a od 11. juna 2010. u koje pozivaju bira?e da svojim izlaskom na izbore potvrde i afirmišu položaj Br?ko distrikta BiH kao teritorija Republike Srpske.
Povodom saopštenja SNSD-a od 11. juna 2010. u kojem pozivaju bira?e da svojim izlaskom na izbore potvrde i afirmišu položaj Br?ko distrikta BiH kao teritorija Republike Srpske, SDA Br?ko distrikta BiH podsje?a da je po Ustavu Bosne i Hercegovine Br?ko distrikt BiH pod suverenitetom države i spada pod nadležnost institucija države, s teritorija zajedni?ka svojina oba entiteta, a ne samo jednog kako je navedeno u saopštenju SNSD-a . Tako?er, po Ustavu BiH u Br?ko distriktu BiH se primjenjuju državni zakoni i zakoni koje usvaja Skupština Br?ko distrikta BiH, a ne entitetski zakoni. SDA Br?ko distrikta BiH poziva gra?ane da se registruju i iza?u na izbore ali ne da im motiv bude ja?anje RS-a, ve? ja?anje države Bosne i Hercegovine, borba protiv korupcije i kriminala , rješavanje socijalnih problema i bolji životni standard. Predsjednik SDA Br?ko distrikta BiH gosp. Ahmet Derviševi?