2010-06-12
SDA BR?KO DISTRIKTA BiH O UTUŽENJIMA VLADE BR?KO DISTRIKTA BiH
Saop?enje SDA Br?ko distrikta BiH o utuženjima Vlade Br?ko distrikta BiH

SDA Br?ko distrikta BiH je cijelo vrijeme upozoravala kako predhodnu tako i aktuelnu vlast, da ?e se pojaviti veliki broj tužbi protiv Vlade Br?ko distrikta BiH. Najo?tiji je primjer tužba "Bimeksa" koji od Vlade potražuje 54. miliona maraka. SDA se zalaže za efikasniji rad Vlade, ispunjenje uvjeta i pripremu sve potrebne dokumentacije radi uspiješnog rješenja tužbi i odbrane.