2010-06-05
Zamjenik predsjedavaju?eg Vije?a ministara i minister sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi? primio je ju?er u zvani?nu posjetu brigadne generale NATO-a
Generali su istakli podršku pristupanju BiH NATO-u jer je to jedini na?in za mir i stabilnost u BiH

Dobra saradnja

 

Zamjenik predsjedavaju?eg Vije?a ministara i minister sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi? primio je ju?er u zvani?nu posjetu brigadne generale NATO-a Johna W. Bullarda i Dawida B. Enyerta. Razgovarano je o saradnji izme?u NATO-a i bh. institucija te je istaknuto da je dosadašnja saradnja bila na vrlo visokom nivou.

 

Generali su istakli podršku pristupanju BiH NATO-u jer je to jedini na?in za mir i stabilnost u BiH. Ahmetovi? je pohvalio podršku koju pružaju pripadnici NATO-a.

 

Jedna od tema razgovora bilo je i skoro obilježavanje 15-godišnjice genocida u Srebrenici te uloga koju ima Ministarstvo u osiguranju svih u?esnika da bi se na dosljedan na?in odala po?ast žrtvama genocida.

 

Oslobo?enje, 05.06.2010.