2010-05-27
U Sarajevu održana koordinacija organizacija SDA sa podru?ja bivše Jugoslavije
Danas je u Sarajevu održan konstituiraju?i sastanak novoformirane Koordinacije organizacija SDA sa podru?ja ex-Jugoslavij
U SARAJEVU ODRŽANA KOORDINACIJA ORGANIZACIJA SDA SA PODRU?JA BIVŠE JUGOSLAVIJE

 

Danas je u Sarajevu održan konstituiraju?i sastanak novoformirane Koordinacije organizacija SDA sa podru?ja ex-Jugoslavije. Sastankom je predsjedavao predsjednik SDA BiH Sulejman Tihi?, a zajedno sa svojim delegacijama prisustvovali su i predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin, predsjednik SDA Makedonije Avdija Pepi?, predsjednik SDA Hrvatske Šemso Tankovi? i predsjednik SDA Kosova Numan Bali?. 

 

Ovo tijelo formirano je s ciljem unapre?enja bilateralnih odnosa izme?u Bosne i Hercegovine i država u kojima su stranke SDA dio vladaju?ih koalicija ili parlamentarne stranke. Tako?er, jedan od ciljeva Koordinacije bit ?e afirmacija zajedni?kih vrijednosti i zaštite ljudskih, gra?anskih i politi?kih prava Bošnjaka prvenstveno u zemljama bivše Jugoslavije u kojima Bošnjaci predstavljaju manjinu.  

 

Ovom prilikom Koordinacija na ?elu s predsjednikom SDA BiH Sulejmanom Tihi?em dala je punu podršku Bošnja?koj listi na predstoje?im izborima za Bošnja?ko nacionalno vije?e u Srbiji. Koordinacija SDA podržava ure?enje lokalne samouprave na Kosovu u skladu sa evropskim konvencijama