2006-08-14
Srpski nacionalisti poru?ili Tihi?u BI?EŠ LIKVIDIRAN!
Na adresu predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihi?a, srpski nacionalisti su uputili još jedno pismo prijete?eg i uvredljivog sadržaja.

Na adresu predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihi?a, srpski nacionalisti su uputili još jedno pismo prijete?eg i uvredljivog sadržaja. Prijetnje se odnose i na komandanta odbrane Srebrenice Nasera Ori?a, te ?lanove njegove i porodice predsjedavaju?eg bh. Predsjedništva. Sude?i prema poštanskom žigu, pismo je poslano iz ?ikaga, SAD, a u njemu se, izme?u ostaloga, kaže: Bi?ete likvidirani i ti i Naser Ori? i vaša djeca! Ima ko na vas motri! Kabinet predsjedavaju?eg Tihi?a je o ovome obavijestio nadležne institucije Bosne i Hercegovine.