2010-06-04
RegionalnA konferencija mladih lidera jugoisto?ne Evrope s nazivom „Izgradnja zajedni?ke budu?nosti u EU“.
RegionalnA konferencijA mladih lidera jugoisto?ne Evrope s nazivom „Izgradnja zajedni?ke budu?nosti u EU“.

Politi?ka akademija SDA i Centar za evropske treninge EPP, u saradnji sa Mladima Evropske narodne stranke (YEPP), organizuju Regionalnu konferenciju mladih lidera jugoisto?ne Evrope s nazivom „Izgradnja zajedni?ke budu?nosti u EU“.

 

Konferencija ?e se održati u Sarajevu, hotel Evropa, 04. - 06. juna. 2010. godine. Na konferenciji ?e u?estvovati mladi lideri iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine, a predava?i ?e, izme?u ostalih, biti potpredsjednica EPP Rumiana Jeleva, sekretar za vanjske poslove Nicolas Briec, te ?lanovi Evropskog parlamenta, Doris Pack i Eduard Kukan.