2006-08-11
Reakcije nakon skrnavljenja mezara rahmetli Alije Izetbegovi?a
Bakir Izetbegovi?: To su uradili neljudi Bakir Izetbegovi?, sin prvog predsjednika BiH, kaže da ne zna koji su bili motivi za miniranje mezara njegovog oca, ali da \"sa 99 posto sigurnosti možemo re?i da su to u?inili oni koji su i u ratu pokušali ubiti Aliju Izetbegovi?a\".

Bakir Izetbegovi?: To su uradili neljudi Bakir Izetbegovi?, sin prvog predsjednika BiH, kaže da ne zna koji su bili motivi za miniranje mezara njegovog oca, ali da \"sa 99 posto sigurnosti možemo re?i da su to u?inili oni koji su i u ratu pokušali ubiti Aliju Izetbegovi?a\". - To su isti oni ljudi koji su granatirali njegove kancelarije i prostorije u kojima je boravio. Možda je malo poznato da je tokom rata pogo?ena svaka kancelarija u kojoj je radio, svaki automobil u kojem se vozio... - Ali, da je Alija Izetbegovi? živ, sigurno bi na sve ovo rekao: \"Pa dobro, porušili su nam 1.200 džamija, mi smo izgradili 1.300 i ve?ih i boljih. Porušili su nam državu, mi smo je opet izgradili. Porušili su i nišane, mi ?emo ih sada ponovo obnoviti i bit ?e ljepši nego prije\". Sada su podmetnuli i tu eksploziju, a mi ?emo sigurno pohvatati te teroriste - izjavio je Bakir Izetbegovi? za \"Dnevni avaz\". Kaže da je sama ?injenica da je znatno oskrnavljen mezar najviše potresla ?lanove porodice. - Svi smo to teško primili. Odmah me zvala sestra, bila je jako uznemirena. To su uradili neljudi - kazao je Izetbegovi?. Poruka reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri?a: Ovo ?e nas mnogo više približiti jedne drugima Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri? ju?erje obišao mezar Alije Izetbegovi?a na Kova?ima. U izjavi za \"Dnevni avaz\" kazao je da je teško dati pravo ime ovom doga?aju. - Ali, najbliže što se može kazati jeste da je ovo teroristi?ki akt kojim nas se željelo zastrašiti i povrijediti te oskrnaviti simbol našeg otpora, dostojanstva i slobode. To nije udar na predsjednika rahmetli Aliju Izetbegovi?a. To je udar na ovaj grad, na našu zemlju, na sve patriote BiH - kaže ef. Ceri?. Mislim da je poruka jasna za nas, ali onaj ko je želio da nas uvrijedi i podsjeti da još postoje oni koji ne vole ovaj grad i zemlju postigao je kontraefekat. - Ovo ?e nas mnogo više približiti predsjedniku, da još više postane simbol našeg dostojanstva i borbe da budemo još snažniji, hrabriji i mudriji. I ovo nas treba približiti jedne drugima. ?ini mi se da smo se opustili i da smo neke stvari zaboravili. Ovo treba i da pomogne da shvatimo da ne smijemo širiti zlobu me?u sobom, nego da moramo graditi slogu i povjerenje. I ovo ?e svakako ujediniti naš front za dalju borbu - poru?uje reisu-l-ulema. Istovremeno poziva sve gra?ane BiH, posebno muslimane, da ostanu prisebni i dostojanstveni. - I da, kao što smo i u mnogim drugim prilikama imali ovakvih iskušenja koja smo znali prevazi?i, to i ovoga puta uradimo. Ovo nas ne smije zbuniti, ne smije kod nas izazvati ono što upravo ho?e oni koji su to uradili. Ja imam povjerenje u naš narod i imam povjerenje u dobre Bošnjane - zaklju?uje ef. Ceri?. Visoki predstavnik za BiH Schwarz-Schilling: Apeliram na politi?ke i vjerske lidere da pokažu svoju lidersku ulogu i osiguraju da razum prevlada “Bio sam užasnut i tužan kada sam jutros ?uo vijest o napadu na mezar Alije Izetbegovi?a. Predsjednik Izetbegovi? je tokom svog života imao važnu ulogu u Bosni i Hercegovini: on je bio izuzetna li?nost u teškim vremenima i uspomena na njega živi u sje?anju mnogih. Ovaj ?in predstavlja izraz velikog nepoštovanja prema mrtvima. Drago mi je da niko nije ozlije?en pri ovom napadu. Osu?ujem ovaj ?in, kao i sve ?inove nasilja, pošto oni idu u smjeru suprotnom od onoga kojim bi ova zemlja trebala i?i. Ova zemlja je ve? previše prepatila i postoji rizik da se ovim ?inom uspori proces pomirenja u Bosni i Hercegovini. Tenzije su ?esto visoke tokom predizbornih kampanja i ne treba upirati prstom ni u koga. O?ekujem da policija uradi svoj posao i provede temeljitu istragu kako bi ustanovila šta se dogodilo i ko je odgovoran. Apeliram na politi?ke i vjerske lidere da pokažu svoju lidersku ulogu i osiguraju da razum prevlada.” Šef EUPM Vin?enco Kopola: Policajci EUPM-a nadgledaju istragu na mezaru Alije Izetbegovi?a Šef policijske misije Evropske unije (EUPM) brigadni general Vin?enco Kopola izrazio je veliku zabrinutost zbog eksplozije koja se dogodila rano jutros na Kova?ima, na mezaru prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovi?a. “Naši policajci su na licu mjesta, gdje pažljivo nadgledaju istragu lokalne policije i državnog tužioca, te su na raspolaganju za bilo kakav savjet ili pomo?. Ovo je ozbiljan incident koji zasigurno ne doprinosi sveukupnoj bezbjednosnoj situaciji u BiH. Policajci EUPM-a ?e prisustvovati sastancima na svim nivoima koji ?e uslijediti u vezi sa ovom istragom, navodi Kopola. On poziva javnost, uklju?uju?i i medije, da se uzdrže od spekulacija i donošenja preuranjenih zaklju?aka, jer takvo ponašanje ne može doprinijeti istrazi, naprotiv, može je samo ugroziti. EUPM je uvjeren da lokalna policija daje sve od sebe kako bi pronašla po?inioce ovog krivi?nog djela. Premijer Adnan Terzi?: Monstruozni um koji je ovo smislio ne pripada nijednoj vjeri ili civilizaciji Svi narodi, civilizacije i vjere imaju kult nediranja mrtvih. Monstruozni um, koji je smislio ovakav ?in, pokazuje da ne pripada nijednoj civilizaciji, vjeri ili naciji. Ne samo što se radi o mezaru prvog predsjednika, nego što je to klasi?an teroristi?ki ?in, ocijenio je predsjedavaju?i Vije?a ministara BiH Adnan Terzi?. On je ju?er prekinuo godišnji odmor i u poslijepodnevnim satima obišao Kova?e. - Nadam se da ?e istražni organi, s obzirom na to da se radi o terorizmu, zna?i SIPA i Državno tužilaštvo, što prije otkriti po?inioce - rekao je Terzi?. Prema njegovom mišljenju, doga?aj bi mogao utjecati i na op?u stabilnost u zemlji. - Ovo dolazi u vrijeme kada je predizborna kampanja ve? odavno po?ela, kada imamo izrazito nacionalisti?ku retoriku Milorada Dodika i ekipe iz RS. Vidim da je PDP Mladena Ivani?a ovo ve? iskoristio da politizira na sebi svojstven na?in. Ovo ?e dodatno usložiti politi?ki ambijent u državi - kazao je Terzi?. Izrazio je nadu da gra?ani ne?e podle?i takvoj retorici koja je \"samo na?in da neinventivni politi?ari do?u do pozicija koje žele\". Sredoje Novi?, direktor SIPA-e: U praksi su nepoznati slu?ajevi ovako nehumanog i teroristi?kog akta \"Teško je dati bilo kakav komentar u ovom trenutku jer su u praksi nepoznati slu?ajevi ovakvog, s jedne strane nehumanog, a s druge strane teroristi?kog akta\", izjavio je novinarima direktor SIPA-e Sredoje Novi?, nakon što je obišao mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovi?a. Takvi slu?ajevi u mojoj 30-godišnjoj praksi su gotovo nezabilježeni na teritoriji BiH i bivše Jugoslavije, pa ?ak ni u evropskim zemljama. Ono što je bitno jeste da sve policijske i tužila?ke strukture pristupe istrazi hladne glave i profesionalno. Treba obuhvatiti period od trenutka prestanka obezbje?enja mezara Izetbegovi?a pa do trenutka kada se dogodio ovaj ?in. ?vrsto vjerujem da ?e pripadnici SIPA-e s Federalnim i Kantonalnim MUP-om te agencijama za provo?enje zakona narednih dana dati odgovor, prije svega, šta je bio motiv, a potom da se pokuša prona?i izvršilac, rekao je Novi?. Ministar Mirsad Kebo: Ovo je monstruozni, zlo?ina?ki ?in koji želi poremetiti odnose u BiH Ošte?eni mezar Alije Izetbegovi?a zajedno sa Novi?em obišao je i ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vije?u ministara BiH Mirsad Kebo. On je no?ašnji doga?aj okarakterizirao kao \"monstruozni, zlo?ina?ki ?in koji želi poremetiti odnose u BiH\". Kebo je izrazio nadu da ?e u naredna tri dana biti rasvjetljen ovoj slu?aj te pozvao gra?ane na smirenost i vladanje emocijama u ovom trenutku. Ministar Bariša ?olak: Insistirat ?u da se istraga provede do kraja To je terorizam i vandalizam, izjavio je ministar sigurnosti BiH Bariša ?olak, oštro osu?uju?i postavljanje eksplozivne naprave na mezar prvog predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovi?a. - Bojim se da ovo može imati daleko ve?e i šire posljedice. Postavlja se pitanje koja je poruka ovog teroristi?kog akta, ko su izvršioci, koji je motiv... teško je govoriti o bilo ?emu dok se ne provede detaljna istraga. Ja ?u kao državni ministar sigurnosti insistirati da se istraga u ovom slu?aju dovede do kraja, a po?inioci uhapse. Da se radi o bilo kom nadgrobnom spomeniku treba insistirati i istragu dovesti do kraja. A pogotovo u ovom slu?aju, jer se radi o ?ovjeku koji je bio predsjednik države i predsjednik velike stranke. Naša je dužnost utvrditi istinitost i u?initi sve što je mogu?e da se po?initelji na?u i primjereno kazne. Ako toga ne bude, ako to ne znamo i ne možemo uraditi, onda nismo društvo, nismo država – kaže ?olak. Federalni premijer Ahmet Hadžipaši?: Samo teroristi, nacionalisti i bolesnici ovo mogu uraditi Federalni premijer Ahmet Hadžipaši?, nakon obilaska mjesta eksplozije, kazao je da u tome vidi “nacionalisti?ki terorizam i bolesne umove”. - Na ovaj na?in ne mogu se potkopati temelji BiH. BiH je svakim danom snažnija. I samo teroristi, nacionalisti i bolesnici ovo mogu uraditi – bio je kratak komentar federalnog premijera koji je predvodio delegaciu Vlade federacije Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova FBiH Mevludin Halilovi?: Ovo je više nego terorizam! Ovo je više nego terorizam! kazao je ministar unutrašnjih poslova FBiH Mevludin Halilovi?, koji je zajedno sa premijerom FBiH bio na licu mjesta. Ministar Halilovi? kazao je da se preduzimaju mjere kako ne bi došlo do pogoršanja sigurnosne situacije nakon ovog doga?aja. Premijer Kantona Sarajevo Denis Zvizdi?: O?ekujemo od svih nadležnih institucija u BiH brzu i efikasnu akciju na otkrivanju odgovornih za no?ašnju eksploziju Premijer Kantona Sarajevo Denis Zvizdi? izjavio je danas da o?ekuje od svih nadležnih institucija u BiH brzu i efikasnu akciju na otkrivanju odgovornih za no?ašnju eksploziju na mezaru prvog predsjednika predsjedništva BiH Alije Izetbegovi?a. „Poruka po?iniocima ovog gnusnog ?ina koji je okarakterisan kao terorizam jeste da je ovo bio pucanj u prazno jer se ne može ni?im izbrisati nemjerljiv doprinos Alije Izetbegovi?a u odbrani i osamostaljivanju BiH“, rije?i su Denisa Zvizdi?a. Što se ti?e Kantona Sarajevo, Zvizdi? je poru?io da ?e biti u?injeno sve kako bi se nadoknadila šteta nastala na Izetbegovi?evom mezaru i okolnim mezarima. Denis Zvizdi? posjetio je Izetbegovi?ev mezar danas u poslijepodnevnim satima kao ?lan brojne delegacije KS. Zajedno sa ovom delegacijom mezar su posjetili predstavnici bora?kih organizacija, Kantonalnog odbora SDA u Sarajevu te kantonalne organizacije porodica šehida i poginulih boraca. Prema rije?ima potparola MUP-a KS Jusufa Zorni?a, Izetbegovi?ev mezar ošte?en je no?as u 3.04 sati aktiviranjem eksplozivne naprave. Tužilac tužilaštva BiH Miroslav Markovi? kazao je novinarima da su usljed eksplozije uništeni nišani na mezaru i stvoren krater od 70 centimetara. Cijelo podru?je šehidskog mezarja Kova?i bilo je blokirano žutom policijskom trakom danas sve do 14.25 sati kada je traka skinuta i omogu?en pristup novinarima i gra?anima do samog mezara. Novinari i prisutni gra?ani mogli su se tada uvjeriti da je krater na mezaru poravnat i postavljen novi drveni nišan sa imenom i prezimenom te godinama ro?enja i smrti Alije Izetbegovi?a. Sarajevska gradona?elnica Semiha Borovac pozvala gra?ane na mir i vladanje emocijama Gradona?elnica Sarajeva Semiha Borovac oštro osu?uje ?in podmetanja eksplozivne naprave na mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovi?a. Kako je saop?eno iz Gradske uprave Sarajeva, gradona?elnica o?ekuje od policijskih i organa pravosu?a da što prije utvrde motive, te prona?u i procesuiraju po?inioce ovog zlo?ina?kog i nehumanog djela, prenosi Fena. Borovac poziva sve gra?ane na mir, dostojanstvo i vladanje emocijama, te da ukoliko raspolažu informacijama koje bi mogle pomo?i u rasvjetljavanju doga?aja ustupe ih relevatnim istražnim organima. Predsjedavaju?a Skupštine Kantona Sarajevo Meliha Ali? : Skupština i vlada KS dat ?e maksimalnu podršku u razotkrivanju rušitelja Izetbegovi?evog mezara Povodom no?ašnjeg aktiviranja eksplozivne naprave na mezaru prvog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine rahmetli Alije Izetbegovi?a predsjedavaju?a Skupštine Kantona Sarajevo Meliha Ali? zatražila je od Ministarstva unutarnjih poslova i Tužilaštva kantona Sarajevo da se po?inioci ovog nedjela što prije otkriju, privedu licu pravde i najoštrije kazne. „Duboko sam potresena i zaprepaštena ovim neljudskim aktom. Od ranih jutranjih sati u stalnom sam kontaktu sa policijskim komesarom MUP- a Kantona Sarajevo Himzom Selimovi?em koji me izvještava o svim istražnim koracima koji se preduzimaju. O?ekujem da provedene istražne radnje što prije ukažu i razotkriju po?inioce ovog nedjela, koje ne mogu shvatiti i razumjeti. Ovom prilikom, upu?ujem rije?i iskrenog žaljenja i saosje?anja porodici Izetbegovi? kojoj je zasigurno u ovom trenutku najteže. Želim im poru?iti, kao i cijeloj javnosti Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine da ?e Skupština i Vlada Kantona Sarajevo dati maksimalnu podršku svim relevantnim institucijama kako bi po?inioce stigla zaslužena kazna\", kaže predsjedavaju?a Ali?. Emir Zlatar, direktor Fonda za izgradnju i održavanje šehidskih mezarja Kantona Sarajevo: Preuzimam potpunu odgovornost i spreman sam ponuditi ostavku na svoju funkciju Videonadzor na Šehidskom mezarju Kova?i ne radi od 26. jula, jer su kamere zbog udara groma bile pokvarene, rekao je na pres konferenciji direktor Fonda za izgradnju i održavanje šehidskih mezarja Kantona Sarajevo Emir Zlatar. On je ju?er tokom zajedni?kog obra?anja s kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i bora?kih pitanja Sulejmanom Bajri?em i Hajrizom Be?irevi?em rekao da “preuzima potpunu odgovornost za nadzor nad mezarjima” i da je spreman ponuditi ostavku na svoju funkciju. -Jako me pogodila izjava predsjednika Tihi?a da ?e pozvati na odgovornost one koji su zaduženi za mezarja, ali moram re?i da niko, ni mediji ni državne vlasti, nisu obra?ale pažnju na naše apele prilikom nekoliko ranijih skrnavljenja šehidskih mezarja- rekao je Zlatar. Prema njegovim rije?ima, po?asna straža na Izetbegovi?evom mezarju postoji. Stražari su kod mezara od osam do 20 sati, a tokom no?i svaki sat obilaze cijelo mezarje. Ademir Jerkovi?, bivši savjetnik Alije Izetbegovi?a i autora trilogije “Alija izbliza”: Ako je u pitanju obra?un sa Izetbegovi?evom politikom o cjelovitoj, demokratskoj i nezavisnoj BiH, onda je to u svakom slu?aju neuspio pokušaj Snažno osu?ujem teroristi?ki akt i zlo?ina?ko djelo skrnavljenja mezara prvog predsjednika nezavisne BiH Alije Izetbegovi?a. Ko god da je ovo po?inio, i u ime bilo koje ideje, najobi?niji je podlac i kukavica. Ako je u pitanju obra?un sa Izetbegovi?evom politikom o cjelovitoj, demokratskoj i nezavisnoj BiH, onda je to u svakom slu?aju neuspio pokušaj, jer se veli?anstvena ideja o BiH, kao zajednici jednakopravnih naroda, ne može srušiti podlim skrnavljenjem mezara. Protivnici stabilne BiH, koji i tako imaju pregršt instrumenata u Daytonskom ustavu, polaze i od provjerenog koncepta destabilizacije, koji se zasniva na proizvo?enju i poznatom efektu straha. Alija Izetbegovi?, kojemu sam bio savjetnik i blizak saradnik, zalagao se uvijek za dijalog i snažno je osu?ivao terorizam po?injen u ime bilo kojeg cilja. ?ak i sa otvorenim protivnicima i uskogrudim pojedincima, kao i kriti?arima njegove politike, vodio je strpljivu komunikaciju. Bio sam svjedokom da su ga upravo zbog te širine i tolerancije poštovali i njegovi nepomirljvi protivnici, pa i neprijatelji. U mojoj trilogiji „Alija izbliza“ svjedo?im izme?u ostalog i o tome. Haris Silajdži?, predsjednik Stranke za BiH: Ovo je divljaštvo bez presedana Haris Silajdži?, predsjednik Stranke za BiH nakon obilaska miniranog mezara prvog predsjednika Predsjedništva Alije Izetbegovi?a, ovaj ?in nazvao je divljaštvom bez presedana. - Ovih dana oko BiH se dešavaju mnoge stvari. Nadam se da ?emo iza?i nakraj s ovim i odbiti ovu ofanzivu od BiH. Sigurno je da ovo vrije?a sve patriote BiH, posebno saborce rahmetli predsjednika Alije Izetbegovi?a. Ovo je i uvreda civilizacije i nešto do sada nevi?eno – kazao je Silajdži?. On je ocijenio da je ovo bio atak na BiH i njenu slobodu. - Rahmetli Alija Izetbegovi? simbol je bh. otpora agresiji i to nekome smeta. Taj sramni ?in dolazi u trenutku kada se oko BiH ponovo pletu razne mreže i kada su neprijatelji naše zemlje i njenog državnog jedinstva ponovo u ofanzivi – rekao je Silajdži?. Kazao je kako se ne može špekulirati da li miniranje Izetbegovi?evog mezara ima veze s medijskom hajkom koja se vodi zbog akcije “Oluja”. - Ali, to stavljam u kontekst svih doga?anja oko BiH u posljednjih godinu dana. O?igledno smo ponovo na meti i moramo biti odlu?ni. BiH je u vrlo teškom položaju i pred velikim izazovom da odbrani svoju cjelovitost. Kako smo bili odlu?ni oružjem braniti BiH, tako moramo biti odlu?ni braniti je politi?ki – istakao je Silajdži?. Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a: Zaprepašten sam onim što sam vidio Nakon što je obišao mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovi?a, ošte?en u no?ašnjoj eksploziji u Sarajevu, predsjednik SDP BiH Zlatko Lagumdžija, izjavio je novinarima da je zaprepašten onim što je vidio i da je rije? o «profesionalno ura?enom, organiziranom i planiranom poslu zlo?inaca i terorista». «Obra?un s mrtvim ljudima nije stvar ove ili one politi?ke opcije. To je ?in varvara uperen protiv svih gra?ana i naroda BiH» izjavio je Lagumdžija. Prema njegovim rije?ima no?ašnji doga?aj je poruka bande zlo?inaca, kriminalaca, koji ve? 16. godina pokušavaju da ubiju BiH i koji žele re?i da BiH ne može opstati, da ljudi u njoj ne mogu živjeti zajedno i da ona ne može biti dio Evrope». Na tu poruku, dodao je predsjednik SDP-a, treba odgovoriti porukom da ?e ova zemlja opstati, da ?e ljudi u njoj živjeti slobodno i da ?e zlo?inci i kriminalci do?i pred lice pravde. Mirnes Ajanovi?: Ovo je javni pucanj u srce Bošnjaka! U povodu teroristi?kog napada na Šehidsko mezarje Kova?i i turbe prvog predsjednika BiH rahmetli Alije Izetbegovi?a saop?enje za javnost su uputili kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanovi? i nosilac liste Patriotskog bloka BOSS-SDU za Parlament BiH Fatmir Alispahi? . Oni su ocijenili da napad na Šehidsko mezarje Kova?i i turbe prvog predsjednika BiH rahmetli Alije Izetbegovi?a - predstavlja teroristi?ki ?in koji je posljedica ignorantskog odnosa SIPA-e i EUFOR-a prema otvorenim teroristi?kim prijetnjama u našoj zemlji. Ovaj javni pucanj u srce Bošnjaka rezultat je višemjese?ne eskalacije teroristi?kih napada na bošnja?ke povratnike u Republici Srpskoj. Prije tri sedmice Mirnes Ajanovi? i Fatmir Alispahi? su otvorenim pismom upozorili SIPA-u i EUFOR da u Republici Srpskoj postoje kampovi za obuku srpskih paravojnih teroristi?kih organizacija, koje stoje iza eskalacije terorizma. Me?utim, najviše sigurnosne instance se ni do danas nisu izjasnile o ovoj otvorenoj prijetnji miru i stabilnosti naše zemlje. Ajanovi? i Alispahi? su postavili javno pitanje: Da li to zna?i da Karadži?evi teroristi imaju sponzore u najvišim sigurnosnim instancama naše zemlje, ali i me?unarodne zajednice, obzirom da ne reaguju na otvorene prijetnje, i, dokazuje se, nisu u stanju imati obavještajne podatke o pripremama teroristi?kih napada?! Miro Lazovi?, potpredsjednik SDU BiH: Sramotno je da vlast nije mogla osigurati mezar Socijaldemokratska unija BiH traži da nadležne institucije brzo i efikasno otkriju po?inioce rušenja mezara Alije Izetbegovi?a ?ime bi se onemogu?ile politi?ke manipulacije ovog doga?aja. Rukovodstvo SDU tako?er smatra da je sramotno da aktuelna vlast nije bila u mogu?nosti obezbijediti sigurnost mezara Alije Izetbegovi?a. Potpredsjednik sdu BiH Miro Lazovi? uvjeren je da je ovaj teroristi?ki akt politi?ki motiviran. - On je djelo neprijatelja BiH i protivnika njene opstojnosti i integracije. Po?inioci i njegovi nalagodavci nisu imali nijedan drugi motiv osim da predizborno vrijeme iskoriste za daljnje usložnjavanje politi?ke scene, nacionalne i vjerske podjele i homogenizacije – kaže Lazovi?. Omer Pobri?: Oni zaboravljaju da je naš Predsjednik, rahmetli Alija Izetbegovi? samo fizi?ki na Kova?ima, on je u srcu Bošnjaka do vijeka „Iznena?en sam ali i ne šokiran. Ti monstrumi su svojim postupcima ve? odavno su na dnu tako da oni ne osje?aju to šta zna?i biti ?ovjek“ izjavio je za Bošnjaci.net Omer Pobri?. „Oni su na drugoj strani pojma što se naziva ljudskost. Oni su jednostavno «anamo oni», jer oni koji naprave takva zvjerstava po Bosni, koji pobiju 10.000 hiljada nemo?nih u Srebrenici, takvi su do Sudnjeg dana zasmradili svoj narod“, konstatuje Pobri?, nastavljaju?i „Indikativno je da se, osim nekoliko ?asnih izuzetaka, niko ne stidi u tom narodu, što sve govori o tom narodu“. „Ti monstrumi samo jedno zaboravljaju, zadnji voz kad su mogli pokoriti BiH prošao je 1992. godine. Ti vozovi više ne voze Bosnom. Jer, mi koji volimo svoju zemlju kontrolišemo vozni red. Oni znaju dobro kakvu su šansu imali, kad tako jaka armije bivše nam „domovine“ u funkciji samo jednog naroda izgubi nekoliko ratova zaredom, a u Bosni izgubi od golorukog naroda, može se re?i da su ništa. Oni su manje od kukavica! Oni su ništa, a kad je ništa onda mu je svejedno. Zato je i napadnut mezar. Samo jedno zaboravljaju, naš Predsjednik, rahmetli Alija Izetbegovi?, samo je fizi?ki na Kova?ima. Naš Predsjednik je u srcu Bošnjaka do vijeka i u poštovanju svakog koji voli pravdu i slobodu“, naglasio je Pobri?. Kemal Baysak, prvi po?asni konzul BiH u Turskoj : Pucanj u srce Bošnjaka i demokratski svijet Povodom teroristi?koh ?ina bacanja eksploziva na mezar rahmetli Alije Izetbegovi?a za Bošnjaci.net izjavu je dao Kemal Baysak, prvi po?asni konzul BiH u Turskoj koji ovih dana boravi u SAD. \"Jutros rano nazvali su me iz Turske i saop?ili mi vijest o teroristi?kom zlo?ina?kom ?inu koji se dogodio u Sarajevu na Šehidskom mezarju Kova?i. Bacanje eksploziva na mezar i turbe prvog predsjednika RBiH rahmetli Alije Izetbegovi?a je pucanj u državu BiH, u srce svakog Bošnjaka i ?estitog gra?anina Bosne i Hercegovine i demokraskog svijeta. Ovo je zlo?in bez presedana. Mi Bošnjaci Turske osu?ujemo ovaj gnusni zlo?ina?ki ?in i zahtjevamo od policijskih organa da se teroristi što prije uhapse i kazne\". Vidno uzdrman ovom viješ?u, zasuzile su mu o?i i prozborio je tiho \"Plakao sam jutros kada sam ?uo ovu vijest\", nastavljaju?i sa pogledom negdje u daljinu kao da pokušava iz New Yorka da dodirne Šehidsko mezarje Kova?i, traže?i odgovor koliko je mezar ošte?en? Osuda Ambasade Irana: Beskrupulozan i nehuman ?in Ambasada Islamske republike Iran u BiH oštro osu?uje teroristi?ki akt skrnavljenja mezara osniva?a i prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovi?a, navedeno je u saop?enju Ambasade. Ambasada je podmetanje eksplozivne naprave nazvala nehumanim i beskrupuloznim djelom te istakla kako se ovaj teroristi?ki ?in može posmatrati i kao dio planirane i organizirane konspiracije da se destabilizira država koja je na putu razvoja i prosperiteta, saop?eno je. JOB BiH: Vandalski napadi ne?e se tolerirati Jedinstvena organizacija boraca BiH “Unija veterana” navodi kako je vijest da je eksplozivnom napravom ošte?en mezar rahmetli Alije Izetbegovi?a šokirala bora?ku populaciju i izazvala veliko nezadovoljstvo i ogor?enje. - Neprijatelji njegovog djela, BiH kao nezavisne i slobodne države svih naroda i gra?ana, konstruktivno vrše opstrukciju države, napad na njene institucije i evo i teroristi?ki napad na spomen-obilježje ?ime dokazuju svu svoju brutalnost i politi?ki primitivizam – navode iz JOB-a. Tako?er poru?uju institucijama BiH da ne?e tolerirati ovakve vandalske akcije i napade i traže da državni organi sigurnosti preuzmu sve mjere da se po?inioci uhapse i oštro kazne. Udruženje “Bosnae – Zelene beretke”: Dokaz mržnje prema BiH Udruženje organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca i branilaca „Bosnae – Zelene beretke“ u saop?enju za javnost povodom miniranja mezara Alije Izetbegovi?a ocijenilo je kako je to „dokaz da neprijateljske snage još postoje i da spremaju nove udare na temelje BiH ?ime pokazuju kolika je mržnja naspram svega što je za jedinstvenu, nedjeljivu i multietni?ku državu“. - Ovo treba biti opomena svima koji su dali živote i dijelove tijela, kao i preživjeli borci za državu BiH da to neprijateljima nije dovoljno ve? i da mrtvima ne daju mira – navode iz Udruženja „Bosnae – Zelene beretke“. Predsjednik skupštine i vlade Tuzlanskog kantona: Ovaj terorosti?ki, vandalski ?in govori o primitivizmu onih koji su ga u?inili U ime Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona i u usvoje li?no ime izražavamo najdublju osudu teroristi?kog ?ina koji se desio no?as u Sarajevu kojim je ošte?en mezar prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovi?a. Ovaj terorosti?ki, vandalski ?in koji svakako ima teroristi?ku pozadinu ali još više govori o primitivizmu onih koji su ga u?inili i koji ne poštuju niti mezarja niti mrtve koji u njima leže. Nadamo se da ?e gra?ani Bosne i Hercegovine shvatiti poruku koju im kriminalci pokušavaju prenijeti, ali da ?e oni u ovim teškim trenucima sa?uvati razum, mir i dostojanstvo. Nadamo se da ?e po?inioci što prije biti uhapšeni i privedeni nadležnim organima i odgovarati za ovo krivi?no djelo. Bošnja?ko nacionalno vije?e iz Novog Pazara: Ovim ?inom je upu?ena veoma opasna i zabrinjavaju?a poruka svim Bošnjacima na Balkanu Bošnja?ko nacionalno vije?e osudilo je skrnavljenje mezara bivšeg predsjednika BiH Alije Izetbegovi?a u Sarajevu, nazvavši takav akt teroristi?kim ?inom. ”Osu?ujemo ovaj primitivni i nerazuman ?in bez obzira na to ko ga je i u ?ije ime izvršio. Ovim ?inom je upu?ena veoma opasna i zabrinjavaju?a poruka svim Bošnjacima na Balkanu. Duboko smo uvjereni da ?e Bošnjaci, gdje god živjeli, još istrajnije nastaviti borbu za o?uvanje nacionalnog identiteta i dostojanstva”, navodi se u saop?enju Bošnja?kog nacionalnog vije?a, koju je potpisao predsjednik Izvršnog odbora Esad Džudževi?. Esad Šaboti?, potpredsjednik BNV Kosova: Osudjujemo fašisti?ki ?in i dajemo podršku SDA BiH “Bošnja?ko Nacionalno Vije?e Kosova” i njeni ?lanovi su zaprepašteni viješ?u da je zlo?ina?ka avet imala smjelosti podignuti svoju fašisti?ku ruku na mezar najve?eg bosnja?kog sina, rahmetli Alije Izetbegovi?a . Neljudski atak nam govori da je ovaj fašisti?ki ?in smišljen i profesionalno ura?en, organiziran te isplaniran od zlo?inaca i terorista koji su do ju?er ubijali nevine bosnja?ke duše diljem naše mati?ne domovine BiH. Obra?un s mrtvim ljudima nije stvar politi?ke opcije. To je ?in varvara i tirana uperen protiv Bošnjaka kao ?uvara europske demokracije u ovom dijelu Balkana. Ovaj neljudski akt je poruka zlo?inaca i kriminalaca, koji su agresijom na BiH po?inili zlo?ine diljem BiH, i koji su pokušali ubiti Europsku Bosnu . Poru?ujemo ovim zlikovcima da ?e Bošnjaci i Europska Bosna opstati, te da ?e zlo?inci i ubice biti ubrzo privedeni licu pravde. Vasa ?vrstina i odlu?nost u aspektu zastite Bošnjaka ma gdje oni živjeli , te vašu riješenost da djelujete za dobrobit Bosne poslala je snažnu poruku svim politi?kim faktorima i onima koji žele razoriti Bošnjake, da više ne?e ništa biti kao prije. Dirnuti smo time što znamo da BNV Kosova moze ra?unati na vas, kao istinskih zaštitnika Bošnjaka ma gdje se oni nalazili . Molimo uzvišenog Allah dž.š. da vam podari sabur a rahmetli Izetbegovi?u visoki stupanj u Džennetu. Amin! Esad Krci?, gl. urednik Bošnjaci.net iz New Yorka: Najoštrije osu?ujemo ovaj fašisti?ko-teroristi?ki akt i nadamo se da ?e vinovnici ovog zlo?ina?kog ?ina biti što prije uhapšeni i izvedeni pred lice pravde Uvažena gospodo, Bakire Izetbegovi?u, Predsjedni?e Tihicu, ?lanovi obitelji Izetbegovi?, GO, IO i ?lanstvo SDA, Es-selamu alejkum! Uredništvo, kolegij i suradnici Bošnjaci.net, koji smo uzrokom fašisti?ke srpsko-crnogorske i hrvatske agresije na našu domovinu Bosnu Hercegovinu rastureni po bijelom dunjaluku, duboko smo dirnuti i povrije?eni povodom podmetanja/bacanja eksploziva na mezar našeg Predsjednika, Vašeg oca rahmetli Alije Izetbegovi?a i osniva?a SDA. Mi najoštrije osu?ujemo ovaj fašisti?ko-teroristi?ki akt i nadamo se da ?e vinovnici ovog zlo?ina?kog ?ina biti što prije uhapšeni i izvedeni pred lice pravde. Oni koji udaraju na mezar rahmetli Predsjednika Alije Izetbegovi?a udaraju na temelje naše domovine Republike Bosne i Hercegovine i bošnja?ki narod, i sve one koji su goloruki branili njenu cjelovitost i suverinitet. Zato je jasno što danas udaraju na mezare naših šehida, jer su upravo oni najzaslužniji šsto su Bosna i bošsnja?ki narod odbranjeni i opstali. Iskreno se nadamo da ?e policijski organi BiH, po?inioce ovog gnusnog zlo?ina, što prije uhapsiti i da ?e ih sudski organi adekvatno kazniti. Molimo Allah dž.š. da svima vama podari sabur a rahmetli Predsjedniku još ve?i stupanj u Džennetu. Amin! Uz poštovanje i mahsuz selam, Esad Krci?, Gl. urednik Bošnjaci.net iz New Yorka! SDA OP?INSKI ODBOR TUZLA: Osu?ujemo ovaj vandalski ?in protiv civilizacijksih normi. OOSDA, Asocijacija Žena, Asocijacija Mladih i Asocijacija Fatma OOSDA Tuzla sa ogor?enjem su primili vijest o teroristi?kom napadu na mezar prvog Predsjednika Bosne i Hercegovine, rahmetli Alije Izetbegovi?a. Vjerujemo da ?e u MUP-u Kantona Sarajevo, brzom i efikasnom akcijom tražiti i prona?i i primjereno kazniti po?inioce koji su na ovaj gnusan na?in još jednom pokazali da su protivnici ?asnog djela i ideje osniva?a i doživotnog po?asnog Predsjednika SDA, rahmetli Izetbegovi?a, te da ga nisu dostojni. ?lanovi SDA OOTuzla isti?u kako imaju dovoljno snage, uprkos i ovako niskom atakovanju na njeno slije?enje puta, koji je ozna?io rahmetli Predsjednik, da nastave njegovo djelo borbe za pravo, slobodu i sigurnost svakog stanovnika naše Bosne i Hercegovine, sre?ni što ne pripadaju destruktivnim skupinama koji se iživljavaju na spomenicima, mezarlucima što ne pripadaju onima, koji nedozvoljavaju ?asnim ljudima ni da u smrt na?u smiraj. Još jedanput isti?emo da mi u OO SDA Tuzla osu?ujemo ovaj vandalski i svaki njemu sli?an ?in usmjeren protiv civilizacijksih normi.