2010-05-28
Pismo podrške
Pismo podrške gosp. Sulejmanu Tihi?u, predsjedniku SDA

Poštovani
predsjedni?e Tihi?u,


Nakon pisma podrške i ?estitke koju sam Vam uputila 28.05.2009. godine za pobjedu na Petom kongresu stranke SDA, ja Ferida Halilovi? iz Sarajeva, želim Vam ponovo uputiti pismo podrške i svake hvale za Vašu politiku koju vodite na ?elu SDA. Slušala sam Vaš govor povodom 20. godišnjice stranke i slažem se sa svim izre?enim (istorija stranke, sadašnje stanje i strategija i vidici o budu?nosti stranke i BiH).Sve što govorite, radite i namjeravate kao da prezentujete moje kompletno svatanje o Bošnja?kom narodu i države nam BiH.


Iskreno Vas podržavam na Vašem putu i iskreno sam sretna i zadovoljna da je tako, da moj Bošnja?ki narod, moja djeca, moja unu?ad imaju OPCIJU koju Vi predsjedni?e zastupate i predstavljate.Vratila mi se vjera i nada da moj narod a i ja me?u njima, na ovim prostorima imaju šansu da budu Muslimani-Bošnjaci-Bosanci i Evropljani.


Predizborna kampanja je po?ela. Najviše Vas napadaju Nacionalisti i Kriminalci. Koliko sam god imala loše mišljenje i o jednim i drugim, oni se sad razotkrivaju u još gorem izdanju.


Nisam mogla vjerovati da IZ ima nijet i osobine koje u zadnje vrijeme pokazuje. Intervju ef. Ismeta Spahi?a u Dnevnom avazu je slika o njima - IZ-i  komplet, jedno teško moralno razo?arenje za iskrenog Vjernika. Sve sam ovo slutila i na neki na?in osje?ala ali opet nisam mogla vjerovati da je to tako, jasniji su kriminalci i tajfuni koji po svaku cijenu ho?e vlast od toga me STRAH hvata.


Poštovani predsjedni?e Tihi?u, želim Vam dobro zdravlje, snagu i Božiju pomo? na putu kojim vodite Bošnjake-?asne, i što Vas više napadaju sve više govore o sebi a Vaše vrijednosti potvr?uju.

 

S poštovanjem.