2010-05-27
Konstituiraju?a sjednica Koordinacionog tijela za suradnju politi?kih stranaka
Konstituiraju?a sjednica Koordinacionog tijela za suradnju politi?kih stranaka SDA Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Kosova te Bošnja?ke stranke Crne Gore

Dana 27. 05. 2010. održati konstituiraju?a sjednica Koordinacionog tijela za suradnju politi?kih stranaka SDA Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Kosova te Bošnja?ke stranke Crne Gore.

 

Sjednica ?e se održati 27. maja 2010. godine, Hotel Europe Sarajevo, sa po?etkom u 11.00 sati.