2010-05-22
Prva konvencija Asocijacije žena SDA
Prva konvencija Asocijacije žena SDA

Obavještavamo vas da ?e se Konvencija Asocijacija žena SDA održati u subotu 22. maja 2010. godine u hotelu Bosna, sa po?etkom u 11.00 sati.

Prema odluci Predsjedništva SDA , na Konvenciji ?e se izabrati predsjednica, zamjenica predsjednice i potpredsjednice Asocijacije žena SDA.

 

Kandidatkinje za predsjednicu su Alma Bandi?-Drndo, Amela ?ati? i Alma ?olo.