2010-05-20
Okon?ane pripreme za sve?anu Konvenciju SDA
Predsjedništvo SDA usvojilo je informaciju o pripremi Konvencije Stranke koja ?e, povodom 20 godina rada i postojanja SDA, biti održana 26. maja 2010. godine u Sarajevu.

Predsjedništvo SDA

 

OKON?ANE PRIPREME ZA SVE?ANU KONVENCIJU SDA

 

Predsjedništvo SDA usvojilo je informaciju o pripremi Konvencije Stranke koja ?e, povodom 20 godina rada i postojanja SDA, biti održana 26. maja 2010. godine u Sarajevu.

 

Usvojen je plan pripreme i provo?enja izborne kampanje koju je Predsjedništvu Stranke prezentirao Glavni operativni izborni štab.

 

Najoštrije je osu?en verbalni napad na ?lana Predsjedništva SDA Sejada Deli?a od strane vlasnika novoosnovane Stranke za bolju budu?nost Fahrudina Radon?i?a.  

 

Na prijedlog Kadrovske komisije Stranke, Predsjedništvo je dalo suglasnost na prijedlog kandidata za izbor predsjednice, zamjenice predsjednice i potpredsjednica Asocijacije žena SDA na izbornoj Konvenciji koja ?e biti održana 22. maja ove godine. Kandidatkinje za predsjednicu Asocijacije žena Alma Bandi?, Amela ?ati? i Alme ?olo.

 

Predsjedništvo SDA dalo je podršku usvajanju Zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini ?iji je prijedlog usuglašen na komisiji državnog parlamenta.

 

Podržana je inicijativa Kluba SDA u Parlamentu BiH o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama BiH. Time se pripadnicima OS koji su najmanje dvije godine u?estvovali u odbrani Bosne i Hercegovine nezaposlenosti osigurava pravo na prijevremenu penziju.