2010-05-18
Fahrudin Radon?i? prijeti svima koji se usude govoriti o njegovom kriminalu
Vlasnik novoosnovane Stranke za bolju budu?nost Fahrudin Radon?i? danas je, ni?im izazvan, telefonom pozvao ?lana Predsjedništva SDA Sejada Deli?a. Umjesto uobi?ajenog kurtoaznog pozdrava kako nalažu pravila ponašanja kada nekoga pozovete, Radon?i? je, u svom stilu, na Deli?a osuo paljbu najvulgarnijih i najopasnijih prijetnji.

FAHRUDIN RADON?I? PRIJETI SVIMA KOJI SE USUDE GOVORITI O NJEGOVOM KRIMINALU

 

Vlasnik novoosnovane Stranke za bolju budu?nost Fahrudin Radon?i? danas je, ni?im izazvan, telefonom pozvao ?lana Predsjedništva SDA Sejada Deli?a. Umjesto uobi?ajenog kurtoaznog pozdrava kako nalažu pravila ponašanja kada nekoga pozovete, Radon?i? je, u svom stilu, na Deli?a osuo paljbu najvulgarnijih i najopasnijih prijetnji.

 

Pokušavaju?i doku?iti šta je uzrok ovakvom sumanutom ponašanju i divljanju Fahrudina Radon?i?a, saznali smo da on Sejada Deli?a i SDA okrivljuje što je dio informacija i zvani?nih dokumenata o njegovom nezakonitom poslovanju dostavljen nekim medijima i institucijama.

 

Imaju?i u vidu od koga ovakve prijetnje dolaze, Sejad Deli? je šokiran i uplašen njihovim sadržajem odlu?io cijeli slu?aj prijaviti nadležnim instiucijama.