2010-05-16
Kriminal za bolju budu?nost Fahrudina Radon?i?a
U današnjem izdanju OBN-ove TV emisije TELERING, Fahrudin Radon?i? je u svom prepoznatljivom stilu izrekao niz neistina optužuju?i druge kako “navodno stoje iza sudskih procesa protiv njegovih sadašnjih i budu?ih politi?kih i drugih partnera“

 

KRIMINAL ZA BOLJU BUDU?NOST FAHRUDINA RADON?I?A

 

U današnjem izdanju OBN-ove TV emisije TELERING, Fahrudin Radon?i? je u svom prepoznatljivom stilu izrekao niz neistina optužuju?i druge kako “navodno stoje iza sudskih procesa protiv njegovih sadašnjih i budu?ih politi?kih i drugih partnera“.  

 

Na svu sre?u, op?epoznata je ?injenica da Visoko sudsko i tužila?ko vije?e imenuje sve sudije i tužioce u zemlji – od op?inskih do državnog suda i tužilaštva.

 

A kada se pogleda sastav ovog Vije?a, vidi se da su njegovi ?lanovi advokati upravo Fahrudina Radon?i?a i njegovih partnera. Nema sumnje da advokati ?ine sve kako bi zaštitili svoje klijente, ali je o?ito rije? o tolikom i takvom kriminalu koji se ne da prikriti.