2010-05-07
Sulejman Tihi? razgovarao sa predsjednikom SDA Sandžaka Sulejmanom Ugljaninom
Predsjednik SDA i predsjedavaju?u Doma naroda PSBiH Sulejman Tihi? razgovarao je sa predsjednikom SDA Sandžaka i ministrom u Vladi Srbije Sulejmanom Ugljaninom

Sulejman Tihi? razgovarao sa predsjednikom SDA Sandžaka Sulejmanom Ugljaninom

 

 

Predsjednik SDA i predsjedavaju?u Doma naroda PSBiH Sulejman Tihi? razgovarao je sa predsjednikom SDA Sandžaka i ministrom u Vladi Srbije Sulejmanom Ugljaninom. Tokom ovog susreta razgovaralo se o položaju Bošnjaka u Srbiji kao i o modelima saradnje izme?u SDA BiH i SDA Sandžaka. Konstatovana je potreba za ?eš?im dijalogom izme?u ove dvije bratske stranke.

Ugljanin je naglasio ulogu koju je SDA Sandžaka imala u proceduri donošenja Deklaracije o Srebrenici u Skupštini Srbije, u ?ijem radu u?estvuje sa svoja tri poslanika. Posebno razgovaralo o formiranju koordinacionog tijela u kojem bi u?estvovale sve stranke iz bivše Jugoslavije sa predznakom SDA ali i druge bošnja?ke stranke, s ciljem poboljšanja položaja Bošnjaka u državama bivše Jugoslavije. Ovo koordinaciono tijelo zvani?no ?e se formirati odmah nakon Druge Konvencije SDA koja ?e se održati 26. maja u povodu 20. godišnjice osnivanja SDA.

Sastanku su prisustvovali Amir Zuki?, generalni sekretar SDA BiH i Bajram Omeragi?, poslanik u Skupštini Srbije i predsjednik Politi?kog savjeta SDA Sandžaka.