2010-05-07
Sulejman Tihi?, predsjednik SDA za Dnevni list
Domicilnim Bošnjacima nije u interesu, ili barem ne bi trebalo biti, politi?ki sukob sa susjedima ni preko Une niti preko Drine.

Korektni odnosi

 

Šokantno je da Sulejman Tihi?, ?elnik najja?e Boš­nja?ke stranke, priznaje kako su odnosi izme?u Zagreba i Sarajeva korektni i da tu nema ostataka prošlosti, a da se na njega odmah okomi vlasnik jednih dnevnih novina i osniva? politi?ke stranke, koji je pred rat stigao u BiH, a koji ima aspiracije izgurati Tihi?a s politi?koga trona.

 

Sukob

 

Domicilnim Bošnjacima nije u interesu, ili barem ne bi trebalo biti, politi?ki sukob sa susjedima ni preko Une niti preko Drine. Taj problem s financijski mo?nim, uvezanim i uvezenim krugovima morat ?e sami rješavati ako je to uop?e više i mogu?e. Svjesni moraju bit da ?e ipak preko Une i Save, prije do Bruxsellesa. Možda tu i jest kvaka, ali ta se realnost mora prihvatiti.

 

Dnevni list; 07. 05. 2010.