2010-04-29
Rezultati ispitivanja javnog mnijenja agencije “PULS”
Objavljujemo jedan dio najnovijih rezultata ispitivanja javnog mnijenja koje je uradila agencija Puls

Rezultati ispitivanja javnog mjenja agencije “PULS”

 

Objavljujemo jedan dio najnovijih rezultata ispitivanja javnog mnijenja koje je uradila agencija Puls. Ukoliko bi se sada održali predsjedni?ki izbori, predsjednik SDA Sulejman Tihi?, kao eventualni kandidat, bio bi izabran za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH. Stranka bi, prema istoj anketi, na državnom nivou bila jedna od tri vode?e stranke po broju osvojenih mandata u PS BiH.