2010-04-24
Tihi? na otvarnju Nau?nog simpozija u povodu 60-godišnjice Cazinske bune
Na poziv Nacionalne zajednice Bošnjaka Grada Zagreba i Zagreba?ke županije, predsjedavaju?i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Sulejman Tihi? prisustvovao je Nau?nom simpoziju u povodu obilježavanja 60. godine Cazinske bune i 23. godišnjice otvaranja i rada Zagreba?ke džamije koji se oržava u Zagrebu.

Tihi? na otvarnju Nau?nog simpozija u povodu 60-godišnjice Cazinske bune  

 

BOŠNJACI SU JEDINSTVENI U ODBRANI I O?UVANJU DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE  

 

Na poziv Nacionalne zajednice Bošnjaka Grada Zagreba i Zagreba?ke županije, predsjedavaju?i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Sulejman Tihi? prisustvovao je Nau?nom simpoziju u povodu obilježavanja 60. godine Cazinske bune i 23. godišnjice otvaranja i rada Zagreba?ke džamije koji se oržava u Zagrebu.

 

Tihi? je istakao kako smatra „važnim i potrebnim otvaranje nove etape u izu?avanju Cazinske bune iz 1950. godine kao interesantne, nedovoljno istražene i još uvijek aktualne teme.

 

Pored ove, ima još mnogo drugih tema iz povijesti Bosne i Hercegovine i Bošnjaka koje bi mogle biti predmet sli?nih nau?nih simpozija jer brojni doga?aji i pojave iz naše bliže i dalje prošlosti nisu do kraja istraženi.

 

Po mnogo ?emu specifi?an mentalitet Cazinjana, poseban je u okviru krajiškog korpusa i u našem literarno-epskom naslije?u poznat kao Ljuta Krajina.

 

Vjerujem da ?e i ovaj Simpozij dati odgovore za bolje razumijevanje Cazinske Krajine i njenog stanovništva i doprinijeti našoj potrazi za istinom.

 

Historijske i druge okolnosti u?inile su da Bošnjaci danas žive u razli?itim državama regiona. Me?utim, postoji jedna konstanta u prirodnom reagiranju Bošnjaka i bh. patriota u izvjesnim historijskim trenucima, a to je da smo jedinstveni kada nas zadesi zajedni?ka nesre?a. Najbolja potvrda ovog našeg zajedni?kog imenitelja je period odbrane Bosne i Hercegovine od agresije 1992-1995 godine. Bosnu i Hercegovinu su zajedno i svim srcem branili Krajišnici, Hercegovci, Sandžaklije, Posavci, Podrinjci, Srednja Bosna i Sarajlije. Iz toga je nastao fenomen nazvan ?udo bosanskog otpora.“   

 

Govore?i o ljudima i doga?ajima u Bosanskoj Krajini u novijoj povijesti, predsjednik SDA spomenuo je „dvojicu znamenitih Cazinjana – Krajišnika, Bošnjaka i Bosanaca, dokazanih antifašista koji su obilježili noviju povijest ne samo Bosanske Krajine, ve? i Bosne i Hercegovine - Nuriju i Hamdiju Pozderca.“

 

O njihovom društveno-politi?kom djelovanju postoje razli?ita mišljenja u zavisnosti iz koje perspektive se na njih gleda. Ipak, želim podsjetiti na ?injenicu da je Nurija Pozedarc predsjedavao Prvim zasjedanjem AVNOJ-a u Biha?u 1942. godine kada su vr?ene pripreme i postavljani temelji za vra?anje državnosti Bosne i Hercegovine kao jedne od rpublika budu?e državne zajednice što je ozvani?eno godinu dana kasnije. Hamdija Pozderac bio je jedan od glavnih kreatora amandmana na usatv SFRJ iz 1974. godine kojima su stvorene ustavne pretpostavke za suverenitet bivših jugoslavenskih republika.“