2010-04-12
SDA ?e stati u zaštitu prava Bošnjaka u Jajcu i Kiseljaku
Danas je predsjednik SDA Sulejman Tihi? primio predstavnike OO SDA Jajce i Kiseljak koji su ga upoznali sa problemima povratnika u tim op?inama.

SDA ?e stati u zaštitu prava Bošnjaka u Jajcu i Kiseljaku

 

Danas je predsjednik SDA Sulejman Tihi? primio predstavnike OO SDA Jajce i Kiseljak koji su ga upoznali sa problemima povratnika u tim op?inama.

 

Stranka demokratske akcije na ?elu sa predsjednikom Tihi?em daje punu podršku zahtjevima lokalne zajednice u Jajcu u vezi sa izgradnjom elektroenergetskih objekata. Ukazano je na diskriminaciju pri zapošljavanju u javna preduze?a, gdje se upošljavaju isklju?ivo Hrvati. Zbog toga SDA smatra da nosilac projekta izgradnje mini hidroelektrana, ?ija izgradnja ne?e prouzro?iti potapanje dijelova op?ine, treba biti EP BiH, a ne EP HB.

 

Predsjednik Tihi? je upoznat i sa problemima u radu Op?inskog vije?a Kiseljak gdje je na djelu o?igledna diskriminacija povratnika Bošnjaka. Ukazano je na diskriminiraju?e odredbe Statuta op?ine, grba i Dana op?ine u korist Hrvata.

 

Dogovoreno je da ?e rukovodstvo SDA iskoristiti sve pravosudne kapacitete kako bi se ukinule diskriminiraju?e odredbe Statuta, grb, zastava, nazivi ulica i Dan op?ine Kiseljak.

 

Tako?er, pokrenut ?e se inicijativa za pronalaženje i procesuiranje odgovornih za zlo?in po?injen u mjestu Han Plo?a, op?ina Kiseljak, gdje je ubijeno 78 Bošnjaka, od kojih 39 još nije prona?eno, me?u kojima je i mjesni imam Omer ef. Drki?.