2010-04-06
Kod Radon?i?a na?eno više od 30 tajnih dokumenata
Osim što se sve više razotkriva poslijeratni kriminal Fahrudina Radon?i?a, vlasnika "Avaza", razotkriva se i njegova mutna uloga u toku agresije na BiH

Kod Radon?i?a na?eno više od 30 tajnih dokumenata

 

Osim što se sve više razotkriva poslijeratni kriminal Fahrudina Radon?i?a, vlasnika "Avaza", razotkriva se i njegova mutna uloga u toku agresije na BiH. Naime, on nikada nije bio zvani?no postavljen ni na kakvu dužnost u Armiji RBiH i pod potpuno sumnjivim okolnostima se obreo u njenom vrhu.

 

Misteriozno ubistvo

 

Jednostavno, preko svojih beogradsko-podgori?kih veza stigao je do Sefera Halilovi?a, na?elnika Štaba Vrhodne komande Armije RBiH i bio na mjestu na koje su se slijevale informacije o stanju na ratištima u BiH, me?u kojima i  najpovjerljivije ratne vojne tajne.

 

Uskoro ?e javnost saznati za koga i za kakve poslove je Radon?i? koristio informacije najvišeg stepena tajnosti. Treba znati da je on svakog ?asa mogao napustiti Sarajevo i BiH i da ga niko zbog toga ne bi mogao prozvati jer zvani?no nije bio pripadnik Armije RBiH niti je bio državljanin Bosne I Hercegovine - kažu naši izvori.

 

U ljeto 1993. kada su sigurnosne službe trebale razjasniti uzroke sukobljavanja unutar sistema odbrane u Sarajevu, Fahrudin Radon?i? je uhapšen i ispitivan od strane civilne Službe državne bezbjednosti. On je znao ko i kakvu ulogu ima u sukobima kojih je 1992. i 1993. godine bilo izme?u komandanata pojedinih brigada i izme?u zvani?nika civilne policije i zvani?nika Armije RBiH. On je znao i ko je bio protiv koga i koga je trebalo likvidirati. ?ak je imao i svoje prijedloge i planove u vezi s tim. Podržavao je one koji su bili protiv Alije Izetbegovi?a i planove da Izetbegovi? usred rata bude svrgnut s vlasti. O Radon?i?evim odgovorima na pitanja koja su mu, nakon što je uhapšen, postavljali istražitelji, najbolje je bio upoznat Nedžad Ugljen. Odmah nakon rata, Ugljen je pod potpuno misterioznim okolnostima ubijen i njegovo ubistvo još nije rasvijetljeno.

 

Filigranska podudarnost

 

Ina?e, vrijeme Radon?i?evog "službovanja" u vrhu Armije RBiH, ta?nije kabinetu komandanta Sefera Halilovi?a, podudara se s vremenom koje je obilježeno ogromnim rizicima da u Sarajevu do?e do sukoba me?u jedinicama Armije BiH i njihovih komandanata.

 

Otvoreno je i pitanje odakle filigranska podudarnost izme?u ratnih zbivanja u Sarajevu i Bosanskoj krajini koja se ti?e istovremenih sukoba unutar sistema odbrane izme?u civilne policije i jedinica Armije RBiH. U Velikoj Kladuši, u ladici stola u kancelariji Fikreta Abdi?a prona?ena su tajna dokumenta Komande Drugog korpusa i to u vrijeme kada je njegova takozvana Narodna odbrana bila u najžeš?em oružanom sukobu s Petim korpusom Armije RBiH.

U stanu Fahrudina Radon?i?a u Sarajevu, kada je 1993. uhapšen, policija je pronašla više od 30 strogo povjerljivih vojnih dokumenata.

 

Kali?i traže tri miliona maraka

 

Prema onome što "San" saznaje iz svojih izvora, prošle sedmice jednom ?lanu uže porodice Fahrudina Radon?i?a javio se njegov zemljak iz Crne Gore. Kazao mu je da poru?i Radon?i?u da odmah vrati tri miliona maraka koje duguje Kali?ima "ina?e ?e svašta biti".

Radon?i?ev zemljak Safet Kali? važi za jednog od najve?ih narko-bosova u ovom dijelu Evrope. Njegov ro?ak Muzafer Kali?, koji se bavio krijum?arenjem droge, ubijen je prije nekoliko godina u centru Sarajeva, a ubica i nalogodavac nikada nisu otkriveni.   

 

S. J.

San, 06. 04. 2010.