2010-03-17
Policijska akcija u sluzbi politickog negiranja genocida u Srebrenici i kriminaliziranja zrtava
Na?in na koji je izvedena policijska akcija MUP-a RS uz aranžirano i najavljeno medijsko pra?enje zbog navodno seksualnog zlostavljanja potvr?uje da je u službi politike negiranja genocida nad Bošnjacima Srebrenice i kriminaliziranja žrtava

POLICIJSKA AKCIJA U SLUŽBI POLITI?KOG NEGIRANJA GENOCIDA U SREBRENICI I KRIMINALIZIRANJA ŽRTAVA

 

Na?in na koji je izvedena policijska akcija MUP-a RS uz aranžirano i najavljeno medijsko pra?enje zbog navodno seksualnog zlostavljanja potvr?uje da je u službi politike negiranja genocida nad Bošnjacima Srebrenice i kriminaliziranja žrtava. Njen cilj je kontinuirana radikalizacija prilika u Bosni i Hercegovini koja je eskalirala najnovijim doga?ajima – od hapšenja Ejupa Gani?a do procesa protiv Sadika Ahmetovi?a, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, i ?amila Durakovi?a, zamjenika na?elnika Op?ine Srebrenica, i drugih.

 

Uspješan ministar smeta kriminalcima i ratnim zlo?incima, onima koji su protiv ?lanstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Takvima smeta njegova beskrupulozna borba protiv svih oblika kriminala.

 

Sadik Ahmetovi? i ?amil Durakovi?, živi svjedoci srebreni?ke golgote koji su preživjeli genocid nad nesrpskim stanovništvom Srebrenice, ponajviše smetaju onima koji štite ratne zlo?ince i negiraju genocid nad Bošnjacima Srebrenice.

 

Ovo je ujedno i atak na SDA i njenu odgovornu i državotvornu politiku utemeljenu na vladavini prava, borbi protiv kriminala i ratnih zlo?ina.

 

O?ekujemo da institucije za provo?enje zakona što prije okon?aju ovaj postupak, utvrde istinu i kazne odgovorne. U suprotnom, ukoliko se dokaže da je rije? o neutemeljenoj akciji, tražimo da se utvrdi odgovornost onih koji su donijeli odluku o pokretanju postupka i time svjesno nanijeli štetu ne samo pojedincima i njihovom ugledu, ve? i državi Bosni i Hercegovini.