2010-03-14
Radoncic dijeli Bosnjake i radikalizira politicke prilike u Bosni i Hercegovini
Povodom sve ?eš?ih neistina koje se u strana?kim glasilima SBB-a mogu pro?itati o predsjedniku SDA Sulejmanu Tihi?u i o aktivnostima SDA u cjelini, Stranka demokratske akcije najoštrije osu?uje takav tendenciozan i neprofesionalan na?in komuniciranja sa javnoš?u

Radon?i? dijeli Bošnjake i radikalizira politi?ke prilike u Bosni i Hercegovini 

 

Povodom sve ?eš?ih neistina koje se u strana?kim glasilima SBB-a mogu pro?itati o predsjedniku SDA Sulejmanu Tihi?u i o aktivnostima SDA u cjelini, Stranka demokratske akcije najoštrije osu?uje takav tendenciozan i neprofesionalan na?in komuniciranja sa javnoš?u. 

 

Slobodno društvo se ne može graditi bez odgovornosti. Nepotpisani tekstovi i izmišljene SMS poruke u strana?kim glasilima Fahrudina Radon?i?a nikako ne mogu biti put do slobodnog i boljeg društva kojeg Radon?i? obe?ava. Ovakvi tekstovi nanose ogromnu štetu slobodnom i profesionalnom novinarstvu u Bosni i Hercegovini, ali i li?nu štetu novinarima koji su radi ostvarivanja li?ne egzistencije prisiljeni raditi za strana?ke biltene i po nalogu pisati laži i neistine. 

 

Radon?i?evi mediji, baš kao i njegova odluka da aktivno u?e u politiku, nisu u funkciji bolje budu?nosti Bosne i Hercegovine, nego samo u funkciji o?uvanja li?noga bogatstva Fahrudina Radon?i?a.  

 

Svojim dugogodišnjim djelovanjem kroz dnevnu novinu, a posebno nakon formiranja politi?ke stranke, Radon?i? stvara podjele me?u Bošnjacima i radikalizira politi?ke prilike u BiH. 

 

Gospodine Radon?i?u, u ratu ste?eno bogatstvo ne može se sa?uvati rubrikom izmišljenih SMS poruka i nepotpisanim tekstovima.