2010-03-09
SDA Stoca trazi pomoc OHR-a
Op?inski odbor SDA Stolac uputio je ju?er zahtjev OHR-u da upotrijebi ovlasti i nametne rješenja koja bi bila zakonski opravdana, a ti?u se nagomilanih problema u ovoj op?ini

Zahtjev za intervenciju OHR-a i Ambasade USA

 

Poštovani,

 

Po ko zna koji put se obra?amo OHR-u za intervenciju da upotrijebi svoje ovlasti i nametne rješenja koja bi bila zakonski opravdana, a ti?u se nagomilanih problema u op?ini Stolac. Pored ve? tradicionalno kako HDZ kaže, „nerješivih „ problema kao što su postojanje dvije škole, dva Doma zdravlja, jednonacionalna imena ulica, mali procanat zaposlenih Bošnjaka i drugih u op?inskoj administarciji itd, ?ini se zahvaljuju?i ulozi posmatra?a koju je sebi namjenio OHR, hrvatska politika ide sve dalje u kršenju ljudskih i drugih prava, drugih naroda u Stocu. Naime prije pola godine, Bošnjak koji je  bio pomo?nik na?elika za privredu, otišao je u penziju. Prema rezulutatima izbora i raspodjeli to mjesto pripada SDA, ali ono ni do danas nije popunjeno, jer na?elnik Op?ine ne?e da raspiše konkurs za popunu, iako sam mu u više navrata sugerisao da ispoštuje zakonsku obavezu.

 

Prije Nove godine tadašnji predsjednik OV gosp. Kasim Korjeni? je podnio ostavku na to mjesto zbog prelaska na novu dužnost i sukoba interesa. SDA je dostavila prijedlog novog kandidata za predsjednika OV, gosp. Zorana Turkovi?a,  ali HDZ ne želi da sprovede ovaj Zahtjev, koji nam prema izbornom zakonu i rezultatima izbora pripada. Tako su danas u Stocu i na?elnik i zamjenik predsjednika , koji je preuzeo ulogu predsjednika OV i saziva sastanke, su iz istog naroda.

 

Vrhunac samovolje je sazivanje sjednice OV za petak 12.3. 2010. godine, koju saziva zamjenik predsjednika i gdje se me?u ta?kama za dnevni red nalazi i prijedlog odluke o izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima HVO –a. Ništa ne bi bilo sporno , da se u prijedlogu prema našim informacijama lokacija za izgradnju spomen obilježja ne nalazi u samom centru grada, pored Gradske kafane u blizini spomenika nacionalne kulture Sultan – Selimove džamije i u dijelu grada kojeg nastanjuju uglavnom Bošnjaci. Ne treba napominjati da je to još jedna u nizu provokacija prema povratnicima. Sli?na nakana je prije nekih ?etiri godine odbijena intervencijom OHR-a. Javnost treba znati da je u proteklom ratu svo stanovništvo bošnja?ke nacionalnosti bilo protjerano iz Op?ine, a hiljade ljudi je završilo u logorima. O drugim vidovima devastacije ste ve? ranije upoznati. Ne znam kako ovo shvatiti, ve? kao nastavak politike koja je ve? vi?ena na djelu 1993.godine.

 

Zato, odlu?no tražim intervenciju OHR-a i zemalja PIK-a, da se HITNO zaustavi sprovo?enje ovakve odluke, koja bi zasigurno izazavla nesagledive posljedice, sa vrlo neizvjesnim epilogom. Ukoliko ne zaustavite izglasavanje odluke, jer imate ovlasti da sprije?ite ovakve i sli?ne postupke, koji ?e pogoršati politi?ko – bezbjedonosnu situaciju, smatrat ?u da ste vi odgovorni za dalju eskalaciju me?unacionalnih odnosa u stola?koj op?ini.

 

Napominjem, da ?emo svoja prava braniti svim zakonski dozvoljenim sredstvima.