2006-08-01
Saop?enje za javnost
Sredstva dobijena od privatizacije BH Telekoma i HT Mostar treba utrošiti u razvoj infrastrukture poput izgradnje Koridora 5C i ostalih infrastrukturnih projekata (Sarajevo-Tuzla, Sarajevo-Goražde, Lašvanska cesta itd).

Na redovnoj sjednici Kolegija SDA razmatrana je privatizacija BH Telekoma i HT Mostar. Kolegij je podržao politiku privatizacije sektora telekomunikacija u FBiH i predložio da se ista tematika uvrsti u dnevni red sjednice Zastupni?kog doma FBiH krajem mjeseca avgusta. Sredstva dobijena od privatizacije BH Telekoma i HT Mostar treba utrošiti u razvoj infrastrukture poput izgradnje Koridora 5C i ostalih infrastrukturnih projekata (Sarajevo-Tuzla, Sarajevo-Goražde, Lašvanska cesta itd). Kolegij je usvojio odluku po kojoj se zadužuje Predsjednik Stranke, gosp. Sulejman Tihi? da sazove sjednicu predsjednika najja?ih politi?kih stranaka u BiH i predsjednike klubova istih u parlamentu FBiH radi postizanja konsenzusa oko ovog veoma bitnog pitanja.