2010-03-08
Nepotrebno organizirati konferenciju koja bi imala mali domet
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi? rekao je danas u razgovoru sa slova?kim ministrom vanjskih poslova Miroslavom Laj?akom da bi bi bilo štetno održati u aprilu konferenciju politi?kih stranaka o ustavnim promjenama koja bi imala veoma mali domet

NEPOTREBNO ORGANIZIRATI KONFERENCIJU KOJA BI IMALA MALI DOMET

 

Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi? rekao je danas u razgovoru sa slova?kim ministrom vanjskih poslova Miroslavom Laj?akom da bi bi bilo štetno održati u aprilu konferenciju politi?kih stranaka o ustavnim promjenama koja bi imala veoma mali domet.

Tihi? je u izjavi za Fenu nakon sastanka rekao da je Laj?ak želio ?uti mišljenje SDA, ali i drugih politi?kih stranaka o eventualnim razgovorima ili konferenciji pod španskim predsjedanjem, koja se, kako je razumio Tihi?, prvenstveno ti?e provo?enja odluke Doma za ljudska prava i eventualno nekih manjih segmenata butmirskog paketa


To bi, smatra on, trebalo da zna?i usvajanje neke deklaracije da ?e se nakon izbora raditi na ustavnoj reformi. 


Tihi? je kazao Laj?aku da je to daleko manje i od butmirskog i od aprilskog paketa, da u ovoj godini ne treba raditi nikakve ustavne reforme, a pogotovo da ne treba donositi neke deklaracije.

Takvih deklaracija imamo koliko god ho?ete, po?evši od one od 21. novembra 2005. godine, na desetu godišnjicu Daytona, kada su svi politi?ki lideri pred tadašnjom ameri?kom državnom tajnicom Condoleezzom Rice potpisali da ?e raditi ustavne reforme, pa onda srušili aprilski paket, pa prudski proces i na kraju butmirski paket - rekao je predsjednik SDA. 


Tihi? zato smatra da bi to bilo štetno i nepotrebno organizirati takvu konferenciju koja ne bi uspjela i koja bi imala veoma mali domet, samo najave mogu?ih rješenja nakon izbora.


Samo bi se omogu?ila prilika onima koji se i do sada nisu uspjeli dogovoriti da se opet "busaju u prsa" kako su oni veliki Bošnjaci, veliki Hrvati ili veliki Srbi i tako prikupljaju poene u izbornoj godini, a i sam april "asocira na onaj april", tako da je bolje ne dirati ništa do izbora - rekao je u izjavi Feni predsjednik SDA Sulejman Tihi?.

 

Fena, 08.03.2010.