2010-03-05
Javna tribina SDA u Banja Luci
Javna tribina SDA u Banja Luci

PRVOM JAVNOM OBILJEŽAVANJU DANA NEZAVISNOSTI U BANJA LUCI PRISUSTVOVAO SULEJMAN TIHI?

 

 

Predsjednik SDA BiH Sulejman Tihi? 05. marta 2010. boravio je u posjeti Banjaluci povodom Dana nezavisnosti BiH, koji se prvi put javno obiljžavao u ovom gradu. Tom prilikom susreo se sa predstavnicima Medžlisa islamske zajednice Banjaluka  i obišao gradilište Ferhat-pašine džamije gdje se i klanjao džuma namaz. Poslje toga predsjednik se sastao sa ?lanovima Opštinskog odbora SDA Banjaluka, ?lanicama Asocijacije žena i Asocijacije Fatma, kao i sa predstavnicima Udruženja demobilisanih boraca i Udruženja povratnika Banja Luke. U sklopu posjete, u hotelu Bosna održana je i javna trebina.

 

Pored velikog broja gra?ana Banjaluke, tribini pod nazivom “Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima” su prisustvovali: potpredsjednik SDA g-din. Adil Osmanovi?, ministar u Vladi RS-a g-din. Omer Brankovi?, ministar u Vladi Federacije g-din Edin Muši?, poslanica u Parlamentu BiH Lejla Kloki?, potpredsjednik Narodne skupštine RS-a g-din Šefket Hafizovi?, predsjednik kluba Bošnjaka u Vije?u naroda RS-a g-din. Edin Rami? i mnogi drugi poslanici u Narodnoj skupštini i Vije?u naroda RS-a.

 

Na trebini se razgovaralo o aktuelnoj politi?koj situaciji i nakon uvodnog izlaganja predsjedika  g-dina. Sulejmana Tihi?a gra?ani Banjaluke imali su priliku da postavljaju pitanja. Po završetku Javne trebine uz sve?ani koktel obilježen je 1. mart Dan nezavisnosti BiH.