2010-03-04
Seminar Politicke akademije SDA
Politi?ka akademija SDA, u saradnji sa Centrom za evropske treninge (CET) iz Brisela organizuje Drugi modul seminara na temu „Politi?ka komunikacija i javni nastup - Politi?ki menadžment“

Seminar Politicke akademije SDA

 

Politi?ka akademija SDA, u saradnji sa Centrom za evropske treninge (CET) iz Brisela organizuje Drugi modul seminara na temu „Politi?ka komunikacija i javni nastup - Politi?ki menadžment“.

 

Seminar se održava u Vogoš?i, Hotel Sunce, 3.-7. marta 2010. godine.

 

Prvi modul je tako?er održan u Sarajevu od 10-14. februara 2010. godine.

 

Na seminaru u?estvuje 40 u?esnika, a pored kandidata SDA, u?estvuju i predstavnici druge dvije stranke iz EPP grupacije, HDZ BiH i PDP.

 

Predava?i su istaknuti menadžeri kampanja iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Budimpešte i Brisela.

 

U sklopu Drugog modula, lideri politi?kih stranaka SDA, HDZ BiH i PDP (Sulejman Tihi?, Dragan ?ovi? i Mladen Ivani?) održat ?e debatu sa u?esnicima na temu: „Aktuelna politi?ka situacija u BiH - Šta i kako dalje - Izbori 2010.“

 

Debata ?e se održati u ?etvrtak 4.3.2010. godine u Hotelu Sunce, u Vogoš?i, s po?etkom u 17h.