2010-03-02
Pravno neutemeljeno hapsenje clana Predsjednistva Republike BiH dr. Ejupa Ganica na Dan nezavisnosti nase zemlje losa poruka drzavi BiH
U povodu lišavanja slobode bivšeg ?lana Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine dr. Ejupa Gani?a, Stranka demokratske akcije zahtijeva od Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravde BiH da hitno upute oštar demarš predsjedniku i Vladi Republike Srbije

Kolegij SDA

 

 Pravno neutemeljeno hapšenje ?lana Predsjedništva Republike BiH dr. Ejupa Gani?a na Dan nezavisnosti naše zemlje loša poruka državi BiH

 

 Puna podrška federalnom premijeru i zahtjevima za pripremu prijedloga zakona koje uputio ministrima He?i, Ljubi?u i Še?kanovi?u  

 

U povodu lišavanja slobode bivšeg ?lana Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine dr. Ejupa Gani?a, Stranka demokratske akcije zahtijeva od Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravde BiH da hitno upute oštar demarš predsjedniku i Vladi Republike Srbije.

  

Od Vlade Srbije tražimo da poštuje nedavno potpisani bilateralni sporazuma i povu?e nalog za hapšenje Ejupa Gani?a.

 

Hapšenje ?lana Predsjedništva Republike BiH na osnovu pravno neutemeljenog naloga, a  na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ?in je britanskih vlasti koji predstavlja lošu poruku državi Bosni i Hercegovini i onima koji su je branili.

 

Kolegij SDA u cijelosti je podržao premijera Federacije BiH Mustafu Mujezinovi?a koji je prošle sedmice ministrima energije, rudarstva i industrije Vahidu He?i, poljoprivrede, vodorpivrede i šumarstva Damiru Ljubi?u te prometa i komunikacija Nailu Še?kanovi?u dao konkretne naloge i zaduženja da pripreme i Vladi dostave prijedloge zakona neophodnih za efikasnije i transparentnije funkcioniranje ovih resora i Vlade u cjelini.  

 

  

U ime Stranke, na sjednici Kolegija predsjednik Sulejman Tihi? uru?io je umjetni?ku sliku Ivici Šari?u kao prigodan poklon povodom 35. godišnjice rada ovog istaknutog bh. umejtnika i ?lana Kolegija SDA