2010-02-27
Javna tribina u OO SDA Doboj Jug
Javna tribina u OO SDA Doboj Jug

DOBOJ JUG-TRIBINA SDA

 

U subotu, 27.02.2010. godine , u organizaciji OO SDA Doboj Jug, odr┼żat ?e se Javna  tribina  SDA, sa po?etkom u 15.00 sati.

 

U?esnici:

- Senad Šepi?, potpredsjednik SDA

-Izudin Ahmetli?, ?lan GO SDA

-Nisveta Mudrov, poslanik SDA u Skupštini Ze-do kantona

-Aida Salki?, poslanik SDA u Skupštini Ze-do kantona