2010-02-19
Javna tribina SDA na Ilidzi
U organizaciji OO SDA Ilidža, 19.02.2010.godine, održana je Javna tribina na temu „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“

TRIBINA  OO SDA ILIDŽA

 

U organizaciji OO SDA Ilidža, 19.02.2010.godine, održana je Javna tribina na temu „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“ .Uvodni?ari tribine bili su Asim Sarajli?, zamjenik predsjednika SDA i Denis Zvizdi?, predsjedavaju?i Skupštine Sarajevskog kantona.

 

Asim Sarajli?, zamjenik predsjednika SDA BiH, iscrpno je govorio  na postavljenu temu tribine, a prisutni su pokazali veliku zainteresiranost postavljaju?i mnogobrojna pitanja

 

Pitanja su se uglavnom odnosila na kadrovsku politiku SDA, probleme mladih i njihovu poziciju  u SDA, odnos SDA sa IZ BiH, problematici bora?ke populacije, i mnoga druga pitanja koja se odnose na rad svih nivoa vlasti u BiH u kojima participiraju i kadrovi SDA.