2006-07-25
Saop?enje za javnost
Povodom pokušaja minornih politi?ara da preko nekih medija Stranku demokratske akcije i njenog predsjednika dovedu u vezu sa montiranim sudskim procesima u vrijeme takozvane Alijanse, izdajemo sljede?e SAOP?ENJE ZA JAVNOST

Povodom pokušaja minornih politi?ara da preko nekih medija Stranku demokratske akcije i njenog predsjednika dovedu u vezu sa montiranim sudskim procesima u vrijeme takozvane Alijanse, izdajemo sljede?e

SAOP?ENJE ZA JAVNOST

1. U to vrijeme sa SDP-om u vlasti je bila SBiH na ?elu sa Harisom Silajdži?em. 2. Oni koji vode ovu kampanju za to su nagradili Zlatka Lagumdžiju nagradom - \"Li?nost dana\". 3. U isto vrijeme, jedino su Sulejman Tihi? i SDA javno bili protiv montiranih procesa.