2010-01-29
Javna tribina SDA u Gornjem Vakufu
Ve?eras je u prepunoj sali Centra za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf održana javna tribina Stranke demokratske akcije Gornji Vakuf

Javna tribina SDA u Gornjem Vakufu

 

Ve?eras je u prepunoj sali Centra za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf održana javna tribina Stranke demokratske akcije Gornji Vakuf. Gosti predava?i na tribini bili su Sadik Ahmetovi?, potpredsjednik SDA i ministar sigurnosti BiH i Osman Brka, ?lan Glavnog odbora SDA.

Predsjednik OO SDA Gornji Vakuf dr. Senad Mašeti? se zahvalio svim prisutnima što su uveli?ali ovu javnu tribinu, a ujedno i objasnio razlog održavanja iste.

Naime, zbog medijske blokade Stranke demokratske akcije uže rukovodstvo se odlu?ilo da kroz javne tribine razgovara sa ?lanovima, simpatizerima i potencijalim glasa?ima na ovaj na?in, a pored toga i predstavi aktivnosti koje su se do sada uradile kao i budu?e planove stranke. 

Ministar Ahmetovi? upoznao je gra?ane o aktivnostima koje je poduzelo ministarstvo na ?elu kojeg se nalazi on u vezi viznih olakšica.

U svom obra?anju Osman Brka je goste tribine upoznao o aktivnostima koje su prethodile osnivanju Stranke demokratske akcije i doga?ajima koji su se dešavali na terenu, te  o aktuelnim problemima sa kojima se susre?e SDA, kao i država Bosna i Hercegovina.