2010-02-16
SDA pred vise stotina clanova i simpatizera odrzala javnu tribinu u Jablanici
SDA je pred više od 300 svojih ?lanova i simpatizera održala javnu tribinu sa naslovom „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“.

SDA PRED VIŠE STOTINA ?LANOVA I SIMPATIZERA ODRŽALA JAVNU TRIBINU U JABLANICI

 

SDA je 16. februara pred više od 300 svojih ?lanova i simpatizera održala javnu tribinu sa naslovom „Djelovanje SDA u aktuelnim politi?kim okolnostima“. Na tribini su izlagali i odgovarali na pitanja prisutnih Senad Šepi?, potpredsjednik SDA i zamjenik ministra civilnih poslova BiH, Salko Sokolovi?, predsjednik KO SDA HNK-a i poslanik u Parlamentu BiH, Enver Mujala, poslanik u Parlamentu FBiH, Uzeir Muratovi?, predsjednik OO SDA Jablanica i Salem Dedi?, na?elnik Jablanice.

 

Potpredsjednik Šepi? je, izme?u ostalog, rekao da interese Bošnjaka i svih gra?ana Bosne i Hercegovine trebaju ?uvati državne institucije, a Bošnjaci ih moraju graditi jer nemaju rezervne države. „Bez države Bosne i Hercegovine nestali bi kao narod, zato je prioretet borba za državu i ja?anje njenih mehanizama, bez obzira koliko nekada izgledalo bolno dogovarati se, mi nemamo alternativu i moramo na osnovu kompromisa i?i dalje, i?i naprijed. SDA je dosada mnogo puta pokazala da to zna i da takva politika u kona?nici može polu?iti rezultat“, izjavio je Šepi?.