2010-02-16
SDA ce uvijek biti na strani demokratije i slobode javne rijeci
Stranka demokratske akcije osu?uje medijski napad na Gojka Beri?a, novinara ?iji je profesionalni kredibilitet neosporan

SDA ?E UVIJEK BITI NA STRANI DEMOKRATIJE I SLOBODE JAVNE RIJE?I

 

Stranka demokratske akcije osu?uje medijski napad na Gojka Beri?a, novinara ?iji je profesionalni kredibilitet neosporan. Beri? je u najtežim vremenima, kada je u pitanju bio i opstanak države Bosne i Hercegovine, biran za novinara godine, dobitnik je i nagrade za životno djelo, a o njegovom radu je pozitivno govorio i rahmetli Alija Izetbegovi?. Novinar Beri? nikada nije govorio ni pisao jezikom mržnje koji postaje sve prisutniji na našem medijskom prostoru i on je posljednji kojem se može zamjerati „kasno suprostavljanje Miloševi?evoj politici“ – to mu mogu pripisati neznalice ili zlonamjerni.     

 

Medijski napad na novinara Beri?a, te nedavni napadi na druge novinare, imaju za cilj afirmirati jedan politi?ki projekt koji za cilj ima prebrojavanje krvnih zrnaca pojedinih novinara. Takvo što je nedopustivo u demokratskoj i multinacionalnoj zemlji kakva je naša. Dovoditi u pitanje moralni i profesionalni kredibilitet Gojka Beri?a, mogu samo oni koji ne biraju sredstva da bi se do?epali komadi?a vlasti.  

    

SDA ?e uvijek podržavati slobodu štampe i javne rije?i, te ?e se zalagati za afirmaciju onih koji se bore za demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu.