2010-02-13
Predsjednik Tihic u posjeti Brckom
Predsjednik Sulejman Tihi? boravio je u posjeti Br?kom gdje je gostovao na javnoj tribini koju je organizirala SDA Br?ko Distrikta

Predsjednik Tihi? u posjeti Br?kom

 

Predsjednik Sulejman Tihi? boravio je u posjeti Br?kom gdje je gostovao na javnoj tribini koju je organizirala SDA Br?ko Distrikta. Pred preko 400 prisutnih gra?ana Br?kog prisutnima se u ime doma?ina obratio predsjednik SDA Br?ko Distrikta Ahmet Derviševi?, a nakon toga govorio je predsjednik Tihi?.

 

Predsjednik se osvrnuo na zna?aj usvajanja amandmana na Ustav BiH kojim se rješava pravni status Distrikta, a što je direktni rezultat razgovora u Prudu. Tom prilikom predsjednik se osvrnuo na aktuelnu politi?ku situaciju i ulogu Stranke demokratske akcije, koja na svim nivoima vodi odgovornu politiku. Predsjednik je konstatirao da ne postoji srazmjer izme?u povjerenja ukazanog Stranci na izborima i odgovornosti koja se traži od SDA. Gra?ani su ukazali povjerenje i drugim strankama, ali zbog njihove neodgovorne politike, gra?ani se danas za rješavanje svojih problema obra?aju isklju?ivo SDA-u.

 

Predsjendik Tihi? i rukovodstvo Stranke nastavljaju sa obilaskom gradova u Bosni i Hercegovini, a planirano je da sve op?ine u BiH budu posje?ene do sredine marta.