2010-02-12
Predsjednik SDA u posjeti Bijeljini
U prisustvu predsjednika i potpredsjednika RO SDA Srednje Podrinje Dževadom Mahmutovi?a i Samira Ba?evca, predsjednik je posjetio na?elnika opštine Bijeljina Mi?u Mi?i?a

Predsjednik SDA u posjeti Bijeljini

 

Predsjednik SDA Sulejman Tihi? boravio je u posjeti Bijeljini. U prisustvu predsjednika i potpredsjednika RO SDA Srednje Podrinje Dževadom Mahmutovi?a i Samira Ba?evca,  predsjednik je posjetio na?elnika opštine Bijeljina Mi?u Mi?i?a, a razgovaralo se o stanju ljudskih prava, bezbejdnosnoj situaciji, stanju povratnika, zapošljavanju i inicijativi o izmjeni naziva ulica u Janji i Bijeljini. Dobijena su obe?anja da ?e se ovim problemima pristupiti ozbiljno te da ?e se u skorije vrijeme pristupiti sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave i preduze?ima koji su u ingerenciji opštine, kao i izmjenama naziva ulica u Janji a zatim i u Bijeljini i imenovanje direktora osnovne škole u Janji, koje pripada Bošnjacima.

 

Nakon toga održan je sastanak sa predstavnicima Izvršnog odbora SDA Janja i Bijeljina u kancelariji OO SDA Janja, gdje je Predsjednik upoznat sa situacijom u najve?oj povratni?koj zajednici u Bosni i Hercegovini, problemima u održivom povratku, poljoprivredi i plasmanu poljoprivrednih proizvoda sa ovog podru?ja, nezaposlenosti, nedovoljnom dotoku donacija u vidu plastenika i poljoprivredne mehanizacije, kao i potpunoj medijskoj blokadi zbog nepostojanja TV signala BHT i Federalne televizije.


U 17 sati po?ela je tribina SDA kojoj je prisustvovalo oko 200 gra?ana. Nakon kratkog obra?anja Samira Ba?evca, predsjednika OO SDA Janja, prisutnima se obratio mr. Dževad Mahmutovi? predsjednik Regionalnog odbora SDA Srednje Podrinje. Nakon njega izlaganje je imao predsjednik SDA Sulejman Tihi? koji je izme?u ostalog govorio o aktuelnoj politi?koj sitauciji, izmjenama Ustava BiH, Dodikovim najavama referenduma, zna?aju povratka i mogu?im na?inima pomo?i povratnicima. Nakon izlaganja predsjednik je odgovarao na pitanja prisutnih, a koja su se ticala odnosa Sarajeva prema Janji i Bošnjacima Podrinja, obilasku povratnika od strane politi?kih predstavnika, pomo?i u poljoprivredi i zapošljavanju povratnika, poticajima i pomo?i u nabavci mehanizacije i zanatske djelatnosti. Predsjednik Tihi? je obe?ao ve?i angažman na polju rješavanja životnih problema ovog podru?ja.

Prisutnima se obratio i odgovorio na nekoliko pitanja prisutnih i Federalni ministar za izbjegla i raseljena lica gosp. Edin Muši?.