2010-02-11
Politika 'sve ili nista' uvijek donosi nista
Cilj Stranke demokratske akcije je BiH kao država ravnopravnih naroda i gra?ana, a takva država se može graditi samo sa predstavnicima drugih naroda, pri ?emu je potrebna hrabrost za kompromis

"Politika 'sve ili ništa' uvijek donosi ništa"

 

Cilj Stranke demokratske akcije je BiH kao država ravnopravnih naroda i gra?ana, a takva država se može graditi samo sa predstavnicima drugih naroda, pri ?emu je potrebna hrabrost za kompromis, rekao je predsjednik SDA Sulejman Tihi?, govore?i na javnoj tribini koju su organizirali op?inski odbori SDA Stari Grad i Centar.

 

Predsjednik SDA je naglasio da nema idealnih rješenja za BiH, ve? postoje samo realna rješenja do kojih se može do?i politikom dogovora, dijaloga i kompromisa, koja je pritom politika koja stalno vodi naprijed.

"Politika 'sve ili ništa' za posljedicu uvijek ima ništa", upozorio je on.


Tihi? je aktuelnu politi?ku situaciju u zemlji ocijenio složenom, sa tendencijom daljnjeg usložnjavanja, a takva situacija vlada još od rušenja aprilskog paketa ustavnih promjena 2006. godine.


Uzroci takvog stanja su dijelom objektivni (skup i neefikasan daytonski ustavni sistem), ali i neodgovorne politike usmjerene prema etni?kim, privrednim i kriminalnim interesima.


Takvo stanje pospješuje pasivna pozicija OHR-a i me?unarodne zajednice u cjelini, posebno što je do njihovog distanciranja došlo nakon neuspjeha aprilskog i kasnije butmirskog paketa.


Protivnike tih promjena Tihi? je okvalificirao kao pristalice statusa quo, a pritom je otkrio da je u slu?aju uspjeha butmirskog procesa BiH od 1. januara trebala da dobije bezvizni režim i ubrzan pristup statusu MAP (Akcioni plan za ?lanstvo) u NATO-u.


"Gospoda su rekla da je to malo i sada smo tu gdje jesmo", smatra Tihi?, naglašavaju?i da to odgovara onima koji su protiv BiH.


Zato sada umjesto reformi imamo sva?e i polemike, a njegov odlazak na razgovore u Banja Luku, Zagreb ili Beograd, kaže Tihi?, se uvijek okarakterizira kao "izdaja". Me?utim, smatra on, upravo su politike isklju?ivosti i 100 posto obe?anja dovele do urušavanja institucija države.


Priznao je da je u izbornoj godini teško voditi odgovornu i realnu politiku i da se sada SDA ispostavlja ra?un za sve što ne valja.


Tihi? od gra?ana o?ekuje da prepoznaju umjerenu, realnu i jedino mogu?u politiku, te da ?e SDA na izborima ostvariti rezultate koji ?e omogu?iti brže provo?enje reformi.

 

Fena