2006-07-20
Šta je resorni ministar (u)radio na izmjeni zakona o državljanstvu?!
Umjesto da radi posao ministra i predloži izmjene zakona, Safet Halilovi? širi demagogiju.

Krajnje je vrijeme da Stranka za Bosnu i Hercegovinu i njen bivši sadašnji predsjednik prestanu obmanjivati javnost. Sada se naprasno brinu za status bh. državljana u inozemstvu, kritiziraju?i zakone u ?ijem su usvajanju i sami sudjelovali jer su od samog nastanka bili principijelni jedino u zauzimanju fotelja, bez obzira na sastav vladaju?e koalicije. Umjesto da radi posao ministra i predloži izmjene zakona, Safet Halilovi? širi demagogiju. Tokom razgovora o ustavnim amandmanima on uop?e nije spomenuo pitanje bh. državljanstva naših gra?ana u inozemstvu koji su stekli državljanstva drugih zemalja, što je mogu?e provjeriti uvidom u stenograme sa svih razgovora! Zato ga pozivamo da kaže šta je, kao resorni ministar u državnoj vladi, radio i uradio protekle ?etiri godine, osim što je uredno primao pla?e. Što se ti?e dušebrižnog predsjednika (i osniva?a!) SBiH, on posljednjih 10 godina uop?e ne živi u BiH, ve? se «pati» putuju?i po svijetu, gdje živi u luksuznim vilama. Ipak, priznat ?emo, uredno se u Bosni i Hercegovini pojavi svake ?etvrte godine, odnosno u vrijeme izbora, ne bi li gra?anima prodao maglu o svojoj brizi za njih. Dugo je u inozemstvu, pa je, o?ito, zaboravio da je njegova stranka konstantno u vlasti i svim vladama! Ipak, Bosanci i Hercegovci itekako dobro znaju i pamte ko šta radi!