2010-02-10
Savjet SDA o mjerama prevazilazenja ekonomske krize
Odbor za privredno finansijsku politiku Savjeta SDA zajedno sa predstavnicima SDA u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti održao je radno-konsultativni sastanak na temu „Mjere za prevazilaženje ekonomske krize“

SAVJET SDA O MJERAMA ZA PREVAZILAŽENJE

EKONOMSKE KRIZE

 

Odbor za privredno finansijsku politiku Savjeta SDA zajedno sa predstavnicima SDA u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti održao je radno-konsultativni sastanak na temu  „Mjere za prevazilaženje ekonomske krize“.

 

Prisutnima su se obratili predsjednik Sulejman Tihi?, predsjednik Savjeta Denis Zvizdi?  i premijer  Vlade Federacije BiH Mustafa Mujezinovi?.

 

Uvodno izlaganje na temu prevazilaženja ekonomske krize održao je predsjednik Odbora za privredno finansijsku politiku Fadil Novali? koji je u svom izlaganju dao presjek stanja sa uzrocima i posljedicama po bh. privredu.

 

Odbor je usvojio set mjera kojima se nudi proširivanje finansisjkih izvora, a neke od usvojenih mjera su:

 

  • emitovanje državnih obveznica,
  • korištenje kapaciteta javo privatnog partnerstva i prihoda iz koncesija,
  • korištenje sredstava iz podbilansa koji nije pod pravnom ingerencijom Federacije BiH.

 

Odbor je ocijenio da u cilju izlaska iz krize glavni objekat kapitalnih investicija treba da bude energetika i komunikacije. Zaklju?eno je da inicijative o konkretnim projektima treba da poteknu od lokalne zajednice, a viši organi izvršne vlasti treba da prepoznaju i finansijski podrže razvoj lokalne zajednice kroz kvalitetne projekte.