2010-02-09
Asocijacija zena SDA odrzala tribinu u Doma kulture u Kaknju
U saradnji Asocijacije žena SDA BiH i Asocijacije žena SDA Op?inskog odbora SDA Kakanj u prepunoj maloj sali Doma kulture u Kaknju 8. februara 2010.godine uspješno je održana tribina na teme Po?etni koraci naša inspiracija za budu?nost i Angažman žena u politi?kim partijama

Asocijacija žena SDA BiH i Asocijacije žena  SDA op?inskog odbora SDA Kakanj održale tribinu u maloj sali Doma kulture u Kaknju

 

U saradnji Asocijacije žena SDA BiH  i Asocijacije žena  SDA Op?inskog odbora SDA Kakanj u  prepunoj maloj sali Doma kulture u Kaknju 8. februara 2010.godine uspješno je održana tribina na teme Po?etni koraci naša inspiracija za budu?nost i  Angažman žena u politi?kim partijama.

 

Oko stotinjak prisutnih ?lanica Asocijacije s podru?ja grada Kaknja putem sadržajne audiovizualne prezentacije Saide Ali?kovi?, ?lanice izvršnog odbora AZ SDA Kakanj, imale su  priliku podsjetiti se života i djela rahmetli Alije Izetbegovi?a i njegove historijske uloge u formiranju Stranke demokratske akcije.

 

Kroz interaktivni vid komunikacije predsjednica Asocijacije Alma Bandi?-Drndo izložila je predavanje na temu Angažman žena u politi?kim partijama s konkretnim iznesenim prijedlozima i zaklju?cima u cilju rješavanja problema s kojima se susre?u žene u svojoj lokalnoj zajednici, kao i njihovim boljim upoznavanjem s aktualnim ateiziranjem gra?ana i majoriziranjem bošnja?ke populacije od strane pojedinih medijskih ku?a koje plasiraju dezinformacije.

 

Tribini su prisustvovale i moderatorica Elvira Hara?i?, predsjednica OO Asocijacije žena SDA Kakanj i sekretar Asocijacije žena  SDA BiH ?ana Mustajbaši?.