2010-01-31
Zatvorene liste praksa su vecine zemalja Evropske unije
U posljednje vrijeme odre?ene politi?ke stranke, nevladine organizacije i pojedinci izražavaju zabrinutost zbog mogu?nosti da se usvoji prijedlog izmjena Izbornog zakona prema kojem bi se, umjesto dosadašnjih poluotvorenih, na izborima primjenjivale zatvorene liste

ZATVORENE LISTE PRAKSA SU VE?INE ZEMALJA EVROPSKE UNIJE

 

U posljednje vrijeme odre?ene politi?ke stranke, nevladine organizacije i pojedinci izražavaju zabrinutost zbog mogu?nosti da se usvoji prijedlog izmjena Izbornog zakona prema kojem bi se, umjesto dosadašnjih poluotvorenih, na izborima primjenjivale zatvorene liste.  

 

Tim povodom, najprije moramo naglasiti da su zatvorene liste demokratska tekovina koja se, uz razli?ite varijacije, primjenjuje u ve?ini zemalja Evropske unije i demokratskog svijeta. Pored toga, ovdje želimo navesti argumente koji su Predsjedništvo SDA opredijelili za zatvorene liste: 

 

  • osiguravanje zastupljenosti svih konstitutivnih naroda kao i ostalih u svim parlamentima u BiH;
  • osiguravanje zastupljenosti žena i mladih, koji su po aktuelnim odredbama Izbornog zakona rijetko imali mogu?nost biti izabrani u zastupni?ke klupe;
  • osiguravanje ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti u više?lanim izbornim jedinicama, kantonalnim, gradskim i op?inskim skupštinama;
  • osiguravanje zadovoljavaju?e kvalifikacione strukture poslanika;
  • sprje?avanje izbornih prevara dopisivanjem preferencija od strane bira?kih odbora (na posljednjim izborima CIK je zbog dopisivanja preferencija kaznila 222 ?lana izbornih komisija)

 

SDA ?e se i po pitanju zatvaranja lista i po pitanju da li mandat treba pripadati pojedincu ili  stranci, opredijeliti za onu praksu koja prevladava u zemljama evropske parlamentarne demokratije. 

 

Tako?er, odlu?no odbacujemo odre?ene izjave i komentare koji kažu da SDA zatvorenim listama želi eliminirati neke od mogu?ih kandidata koji, navodno, nisu po volji aktuelnom rukovodstvu. Na listama ?e se na?i samo najbolji kandidati koje SDA ima.   

 

Još jedanput ponavljamo stav da je SDA protiv pove?anja izbornog praga.