2006-07-19
Tihi? zahtijeva od Tužilaštva BiH da objavi imena
Dvije godine nakon objavljivanja Izvještaja Vlade RS o genocidu nad bošnja?kim stanovništvom Zašti?ene zone UN Srebrenica i Žepa, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pokrenulo niti jednu istragu za genocid i ratni zlo?in.

Dvije godine nakon objavljivanja Izvještaja Vlade RS o genocidu nad bošnja?kim stanovništvom Zašti?ene zone UN Srebrenica i Žepa, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pokrenulo niti jednu istragu za genocid i ratni zlo?in. Pored toga, Tužilaštvo ne dopušta objavljivanje imena po?inalaca genocida, ?ime omogu?ava da najmanje 892 lica osumnji?ena za ratni zlo?in i genocid još uvijek obavljaju funkcije u op?inskim, entitetskim i državnim institucijama. Na ovaj na?in se samo onemogu?ava istraga, a zlo?incima dopušta da pobjegnu, tim prije što oni znaju da su njihova imena na spisku. Izgleda da samo porodice žrtava nemaju pravo uvida u Izvještaj i spiskove po?inilaca genocida koje on sadrži. To je direktno kršenje Dejtonskog sporazuma i ne doprinosi vra?anju povjerenja u Bosni i Hercegovini. Stoga pozivam Tužilaštvo da objavi imena u?esnika u genocidu nad stanovništvom Srebrenice i Žepe. Podsje?amo, Izvještaj Vlade RS sadrži spisak od 28 hiljada u?esnika u genocidu nad Bošnjacima Srebrenice i Žepe, od ?ega najmanje 892 lica koja još uvijek obavljaju javne funkcije u op?inskim, entitetskim ili državnim institucijama.