2006-07-17
Rasimu Deli?u nadoknada u skladu sa zakonom
Rješenje o suspenziji generala Rasima Deli?a doneseno je na temelju Zakona o radu u institucijama Bosne i Hrecegovine

Rješenje o suspenziji generala Rasima Deli?a doneseno je na temelju Zakona o radu u institucijama Bosne i Hrecegovine. Ovim Zakonom definirano je da osobi koja se suspendira sa posla za vrijeme trajanja pritvora ili vo?enja postupka pripada naknada u visini 60% od pla?e ostvarene u vremenu koje je prethodilo suspenziji. General Rasim Deli?, koji se dobrovoljno predao Haškom tribunalu, ne može se porediti sa optuženicima koji se ne žele predati, kao i onima kojima se za predaju iz javnih budžeta ispla?uju visoke naknade. Vrijeme i postupci koji se vode protiv optuženih za ratne zlo?ine pokazali su da su institucije Republike Srpske i javna sredstva korišteni za finansiranje i skrivanje ratnih zlo?inaca.